Na druhé straně studie publikované ve vědeckých časopisech v průběhu 90. let dokumentují negativní korelaci mezi kouřením tabáku a Alzheimerovou nemocí, Parkinsonovou nemocí a Ulcerózní kolitidou. Ukázalo se, že kouření je v některých případech prospěšné i pro schizofreniky nebo pacienty s Tourettovým syndromem.

Tato zjištění vyvolala rozporuplné vlny názorů a velký rozvoj studia vlivu tabáku a mechanizmů působení nikotinu. Koneckonců všechny léky mohou být škodlivé a mít vedlejší účinky, zejména když se užívají dlouhodobě. Rozdíly jsou dostupnost, legálnost a výrobce.

Nikotin sám o sobě karcinogenní není

Nikotin je pouze jednou ze 4700 chemických sloučenin obsažených v cigaretovém kouři, prokazatelně je hlavní farmakologicky aktivní látkou. Samotný čistý nikotin nemá žádné známé karcinogenní účinky. Za rakovinotvornost může hlavně dehet, obsažený v cigaretovém kouři, jako pozůstatek procesu spalování.

Výzkumy odhalily dvě tváře nikotinu – může poškodit zdraví, ale také může působit blahodárně v prevenci proti demenci, může zlepšit kvalitu života seniorů nebo nemocných lidí jakéhokoliv věku. Může být látkou s terapeutickým účinkem nebo užitečným nástrojem pro vývoj nových léků.

Pacientům trpícím poruchami a záněty zažívání nikotin pomáhá upravovat trávící pochody a peristaltiku, čím v podstatě umožňuje jejich návrat do aktivního života.

Nikotin a Alzheimerova nemoc

V průběhu posledních sedmi let bylo publikováno přes dvacet studií, které sledovaly vztah kouření k výskytu této nemoci. V šestnácti z nich byla nalezena negativní korelace – tedy nižší četnost výskytu nemoci u kuřáků, než u nekuřáků.

Pro Alzheimerovu nemoc je typická porucha kognitivních funkcí – pacienti ztratí schopnost rozpoznávání, trpí poruchami paměti, orientace a neschopností přijímat nové informace. Tyto poruchy jsou spojované s nedostatkem mozkového acetylcholinu v důsledku degenerace neuronů. Podáváním enzymu, který podporuje odbourávání acetylcholinu, se momentálně nemoc léčí. Vyléčit se ale nedá – pouze může zmírňovat příznaky.

Terapii, která by dokázala trvale způsobovat regeneraci a funkci některých druhů neuronů, s nadějí očekávají miliony pacientů i lékařů. Jednou z nadějných možností je právě podávání nikotinu, nebo jiných podobných látek, které stimulují receptory mozku a vedou ke snižování ukládání neurotoxických látek, jež mají na degenerativní proces vliv.

Vliv nikotinu na paměť a pozornost

Zda by se mělo zakázat kouřit během řízení automobilů, je zatím sporné. Analýzy z průběhu Národního dne nekuřáků také nejsou jednoznačné. Zatímco jedna studie z tohoto dne uvádí velký nárůst pracovních úrazů, další uvedla, že ve statistikách  nehodovosti na silnicích nebyly rozdíly, protože zvýšená nehodovost se přičítala abstinenčním příznakům.

Společnost prostě díky podjatosti nechce v žádném případě přiznat, že tato látka má i blahodárné účinky. Výsledky zkoumání na laboratorních zvířatech také nejsou úplně jednoznačné, ačkoliv prokázaly, že například potkani na nikotinu vykazovali v bludištích mnohem lepší výkony. Ukázalo se však, že nikotin působí pozitivně v mozku na centra paměti a učení, a také zvyšuje pozornost a pracovní paměť.

U lidí se podařilo prokázat, že nikotin, například aplikovaný ve formě náplastí nebo injekcí, průkazně zvyšuje postřeh, paměť, vizuální pozornost a dlouhodobé vizuální vnímání. Také výrazně snižuje omylnost a zkracuje reakční dobu.

Ukládání informací u lidí s aplikovaným nikotinem prokázaly srovnávací testy mezi skupinami kuřáků a nekuřáků. Podání nikotinu zlepšilo uvedené schopnosti i u pacientů s Alzheimerovou nemocí, na jejich dlouhodobou paměť však nikotin neměl vliv.

Konečný efekt nikotinu na lidské tělo je ovlivněný mnoha faktory. Na jedné straně kouření může preventivně pomáhat před některými nemocemi, u jiných zase zmírňovat průběh, na straně druhé může vyvolat řadu jiných nebezpečných nemocí. Dnes existují tabákové firmy, které se dlouhodobě zabývají alternativní aplikací tabáku.

Co je příčinou nežádoucích vedlejších účinků kouření a v jaké podobě by se měl prospěšný nikotin konzumovat, je otázka na budoucnost a výzkumy, které musí provádět tabákové společnosti. Nejen kvůli finanční náročnosti podobných výzkumů, ale také kvůli morální odpovědnosti za vydělávání na závislosti a mizérii, kterou negativní účinky jejich výrobků často přináší.

Benefit pro nové předplatitele: e-kniha o imunitě v PDF podobě (v případě koupě předplatného na 3 a 12 měsíců)

Autor: (pp)