Na otázku, kolik léků musí člověk spolykat, aby se spolehlivě zabil, neexistuje jednoznačná odpověď. Samozřejmě tu hraje roli spousta faktorů: o jaký lék se konkrétně jedná, kolik váží jedinec, který chce daný medikament spolykat, jaký je jeho zdravotní stav a věk, s čím případně užité léky zkombinuje.

Psychiatr Jan Cimický
Psychiatr Cimický leží ve vážném stavu v nemocnici. Měl se předávkovat léky

„Ať už je otrava, čili intoxikace, vyvolána léky, alkoholem, nebo jinými látkami, představuje pro naše zdraví v určitých případech i život ohrožující stav,“ upozorňuje farmakolog Ondřej Šimandl. Závažnost a projevy intoxikace podle něj nezáleží pouze na charakteru pro naše zdraví toxické látky, ale i na její dávce a také na době, po kterou na náš organismus působí.

Porucha vědomí a chování

Otrava léky může mít u každého postiženého odlišné projevy. Jak uvádí odborníci na první pomoc na webu PrPom. Nejčastějším a nejvíce nápadným projevem je porucha vědomí a chování.

Krizová interventka Linky bezpečí Hana Petráková s Bohumilou Čihákovou
Sociální sítě a tlak na výkon děti dohání k sebevraždám, říká Hana Petráková

Postižený je při otravě ohrožen útlumem až zástavou dechu, vdechnutím zvratků a následným dušením. V nejhorších případech dokonce i selháním životně důležitých orgánů, jako jsou ledviny, nebo játra.

Při otravě volejte záchranku

Zeptali jsme se viceprezidenta České lékárnické komory Martina Kopeckého, jak postupovat v případě, kdy nalezneme člověka, který se předávkoval léky? Jak uvádí lékárník, v případě otrav je ve většině případů první pomoc podobná.

Nejprve by měl zachránce volat linku 155 zdravotní záchranné služby a zjistit příčinu či zdroj otravy. Je potřeba zamezit dalšímu toxickému účinku dané látky na organismus. Dále už je nejvhodnější postupovat dle pokynů záchranáře či toxikologa.

Velká dávka aktivního černého uhlí

„Obvykle se u otrav podává postiženému aktivní uhlí, nejlépe do jedné hodiny po požití. Je nutné podat velké množství. U dospělého je správná dávka 25–50 gramů, což odpovídá 80–170 tabletám. U dětí pak podejte jeden gram na každé kilo jejich váhy. Nebojte se dát postiženému celé balení aktivního uhlí, které máte v domácí lékárničce. Tablety je možné před podáním rozpustit ve vodě,“ vysvětluje doktor Kopecký.

„Zvracení ale vyvolejte pouze po dohodě se záchranáři nebo toxikology, protože nemusí být vždy vhodné,“ zdůrazňuje lékárník.

Smutek u seniorů není dobré podceňovat. Čím dál častěji myslí na sebevraždu. Ilustrační snímek
Čeští senioři stále častěji myslí na sebevraždu. Je důležité všímat si signálů

Jak často sahají po lécích sebevrazi?Od vzniku samostatné České republiky u nás počet sebevražd klesá, stále je ale nad průměrem Evropské unie, uvedl Český statistický úřad ve své zprávě z konce roku 2021. Na život si výrazně častěji sahají muži, nejčernějším dnem týdne je z pohledu statistik pondělí. Vůbec největší sebevražednost je v Libereckém kraji.
- V roce 2020 bylo spácháno 1 224 sebevražd, což je 11,4 sebevražd na 100 tisíc obyvatel.
- Svůj život vědomě dobrovolně častěji ukončují muži než ženy. V roce 2020 muži spáchali 82 % všech sebevražd.
- Nejčastějším způsobem provedení sebevraždy bylo v letech 2011–2020 oběšení s podílem 56 %, následováno zastřelením (12 %), skokem z výše (10 %) a otrávením (9 %).
- Muži častěji, než ženy volili hlavně zastřelení a oběšení, ženy naopak otrávení a skok z výše.
- Otrava léky a léčivy byl jediný způsob provedení, kterým bylo spácháno ročně více sebevražd ženami než muži.

Zdroj: Český statistický úřad