Počasí se konečně ustálilo a žně se tak se zpožděním konečně naplno rozběhly. Už teď je ale zřejmé, že sklizeň obilovin bude nejspíš nižší než vloni, kdy však byla výjimečně vysoká.  Plodiny poškodilo především jarní sucho a mrazíky.

„Výnosy jsou zatím zhruba o 12 procent nižší než minulý rok. Horší výsledky jsou u ozimé pšenice a ječmenu a zvláště u triticale, naopak mírně vyšší u žita," řekla vedoucí pardubické krajské agentury pro zemědělství Blanka Weisbauerová.

Téměř u konce je sklizeň ozimého ječmene a žita, třeba v Královéhradeckém kraji je již sklizeno 90 procent ploch. U obou plodin je úroda zhruba stejná jako vloni. Až o čtvrtinu nižší výnosy jsou očekávány především u ozimé pšenice, jež utrpěla holomrazy a později suchem. 

Naproti tomu hektarový výnos u řepky bude oproti původním očekáváním možná vyšší než vloni. Zemědělcům se ji podařilo zatím sklidit z necelých 65 procent ploch. Průměrně v Hradeckém kraji z hektaru sklidili 3,21 tuny řepky, vloni to bylo 2,82 tuny. Řepku farmáři pěstují na stále větších plochách.

„Celkové výsledky sklizně je zatím těžké odhadovat, sklizeň je kvůli deštivému počasí opožděná," řekl včera ředitel Okresní agrární komory v Hradci Králové Ivo Konopa.

Většina jeho kolegů je ale skeptická. „Na porostech se podepsaly holomrazy a pak také jarní sucho. V nižších oblastech odhaduji, že bude úroda asi o pětinu nižší," uvedl šéf svitavské agrární komory Josef Gracias.

Jen v Pardubickém kraji museli zemědělci zaorat 500 hektarů pšenice, celkem je v ve východních Čechách zničeno až 20 procent ozimých obilovin. Půdu družstva poté často znovu osela většinou jarními odrůdami pšenice nebo řepky. „Horší úroda je spíše zapříčiněna horším hnojením nebo zazimováním, nevyjímaje celkový stav zemědělství," míní šéf zemědělského družstva Ostaš na Náchodsku Jaroslav Lád.

Nutno ale poznamenat, že loňská úroda byla výjimečně vysoká – třetí nejlepší za posledních 20 let. Vyšší byla jen v letech 2004 a 2008. Letošní sklizeň bude asi odpovídat letitému průměru.   (zprav)

Žito a oves vystrnadila řepka

Východní Čechy – Kde jsou ty časy, kdy se pole v Polabí i na Vysočině třpytila pestrou záplavou plodin. Pouze pšenice zůstala. Žito, oves nebo brambory však v posledních desetiletích vystřídala řepka. „Čeští zemědělci osívají stále méně ploch a zmenšuje se také množství plodin, které pěstují. Více než polovina polí je oseta obilím. Další významnou plodinou je řepka. Pro pěstitele se totiž stala rentabilní plodinou s bezproblémovým odbytem pro nepotravinářské využití," uvedla expertka Českého statistického úřadu Renata Vodičková.

Žito ještě těsně po válce rostlo na třetině všech polí. Dnes zabírá sotva jedno procento. Rozšiřování ploch pšenice na úkor žita je důsledkem změny stravovacích návyků, jako snížení spotřeby chleba, náhrada chlebové žitné mouky pšeničnou a orientace spotřebitelů na bílé pečivo. „Vedle toho je také projevem ekonomického chování zemědělců. Pěstování pšenice nyní patří k nejméně problémovým výrobám a pšenice je významnou exportní plodinou. Ke snížení pěstebních ploch ovsa pak došlo s řádovým poklesem stavu koní," dodala Vodičková.   (red)