U příležitosti sedmdesátého výročí konce druhé světové války se v pátek na Pivovarském náměstí v historickém centru Hradce Králové uskutečnilo slavnostní shromáždění a složení služebního slibu vybraných příslušníků Hasičského záchranného sboru  Královéhradeckého kraje (dále HZS KHK). Ceremoniál byl součástí akce „Den kraje", pořádané Královéhradeckým krajem ve spolupráci s Komisí pro lidská práva Rady Královéhradeckého kraje.

Významné osobnosti

Za příjemného jarního počasí se na Pivovarském náměstí sešli nejenom zástupci složek integrovaného záchranného systému, ale také vážení hosté z parlamentu České republiky, krajského úřadu, magistrátu města Hradce Králové, občanských sdružení a další. Přítomní byli v hojném počtu také diváci z řad veřejnosti.

Po slavnostní fanfáře, kterou živě interpretovala Koletova hornická hudba, zahájil hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc shromáždění úvodním proslovem. Po něm pronesli krátké zdravice ředitel HZS KHK František Mencl, ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Hradce Králové Martin Červíček a ředitel Zdravotnické záchranné služby Hradce Králové Jiří Mašek.

Důležitým bodem programu bylo ocenění významných osobností pamětními a služebními medailemi. Nejprve byly předány pamětní medaile hejtmana Královéhradeckého kraje těm, kteří se zasloužili o rozvoj a vzornou propagaci Královéhradeckého kraje. Byli mezi nimi například váleční veteráni z druhé světové války, zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, lékaři, pedagogové, studenti a další.

Medaile za zásluhy

Následovaly medaile Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Záslužnou medaili I. stupně převzal z rukou hejtmana ředitel HZS KHK František Mencl za příkladné plnění služebních povinností a výrazné zásluhy o rozvoj a propagaci integrovaného záchranného systému v Královéhradeckém kraji.

Medailí Královéhradeckého kraje II. stupně pak byli ocenění příslušníci krajského ředitelství HZS KHK Olga Rožňavská, Libor Bohdanecký a Petr Luciak. Další vybraní příslušníci HZS KHK byli ocenění rezortními medailemi Hasičského záchranného sboru, které se udělují za příkladné plnění služebních povinností ve spojení s dobou trvání služebního poměru v délce 20 let (věrnost II. stupně) a 10 let (věrnost III. stupně).

Krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje navíc vyznamenalo „Záslužnou medailí Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje" tři příslušníky HZS KHK, konkrétně Františka Mencla, Radka Vymlátila a Rudolfa Jelínka, všechny za zásluhy o rozvoj krajské organizace, spolupráci s orgány samosprávy a organizacemi integrovaného záchranného systému.

V rámci slavnostního shromáždění došlo také k předání nového praporu a rezortních medailí  Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje a rezortních medailí Policie České republiky.

Na závěr ceremoniálu složilo devatenáct nových příslušníků HZS KHK slavnostní slib a zazněla státní hymna České republiky.

Seznam medailemi oceněných osob
Medaile „Za věrnost II. stupně" (příkladné plnění služebních povinností ve spojení s dobou trvání služebního poměru v délce 20 let):
kpt. Ing. Ivan Hynek, pprap. Martin Koníř, ppor. Bc. Václav Klíma, nprap. Pavel Kovář;

Medaile „Za věrnost III. stupně" (příkladné plnění služebních povinností ve spojení s dobou trvání služebního poměru v délce 10 let):
npor. Ing. Darina Kovářová, kpt. Ing. Anna Doležalová, kpt. Ing. David Petřík, por. Bc. Radek Křížek, opral. Petr Neuwirth.

Ondřej Sezima