Celostátní IROP nahrazuje Regionální operační programy, které spadaly pod kraje. V programu IROP je pro kraje v období 2014 až 2020 připraveno asi 127 miliard korun.

První výzvy k podání žádostí o dotace z IROP by měly odstartovat na podzim. Kraj k tomu má v oblastech kultury, zdravotnictví, dopravy, školství, životní prostředí a sociálních věcí široký zásobník projektů.

Kasárna i Dobrošov

„Už nyní ale víme, že bychom chtěli získat evropské dotace z IROP například na stavební úpravy Gayerových kasáren nebo na úpravu jediné národní kulturní památky ve vlastnictví kraje, a to na vybudování návštěvnického centra a úpravy prohlídkového okruhu na Dobrošově," uvedl hejtman Lubomír Franc (ČSSD). Dobrošov kraj získal do vlastnictví v létě.

V oblasti oprav komunikací má kraj seznam silnic, kde se náklady na opravy pohybují okolo tří miliard korun. „Většina z nich se týká silnic druhé třídy. Opravy silnic třetí třídy jsou možné jen v případě, že silnice plní funkci komunikace vyšší třídy," uvedl Franc. Kraj již pracuje i na projektové přípravě oprav, aby je mohl plynule přihlašovat do jednotlivých výzev.

V oblasti zdravotnictví hejtmanství pokládá za jeden za nadějných projektů na zisk dotace vybudování výjezdového stanoviště zdravotnické záchranné služby v Temném Dole. Nová základna by zlepšila dostupnost záchranné služby v Krkonoších. (čtk)