180 seniorů soutěžilo ve sjezdu a  běhu na lyžích, střelbě pukem na branku, bowlingu a  kuželkách. Soutěže probíhaly ve věkových kategoriích mužů a žen do 70 let a nad 70 let. Všichni soutěžící bojovali statečně, se snahou o co nejlepší výsledek. Hry byly velmi dobře organizačně zabezpečeny, ke zdárnému průběhu přispěla i vzorně připravená sportoviště.

Ve 14 hodin byly vyhlášeny výsledky. Nejlepší sportovci obdrželi 48 medailí, diplomů a drobné upomínkové předměty i díky sponzorům této akce. Předávání ocenění se účastnil i Dr. Štěpán, hejtman Královehradeckého kraje. Přítomní soutěžící, diváci i Krakonoš s uznáním sledovali dekorování pana Jiřího Soukupa z Hradce Králové za běh na lyžích, kterému je více jak 90 let a který obdržel čestné uznání.

Senioři odjížděli z Nové Paky v dobré náladě a s přáním sejít se opět na 7. zimních sportovních hrách v roce 2019.

Věra Janatová