Sjelo se celkem 45 hudebníků ze čtyř evropských zemí. Nejvíc bylo Němců a Čechů, menší byly skupiny Francouzů a Rusů.  Hráči byli převážně mladšího věku, nejmladšímu bylo 13 let, nejstarší účastník z Francie však oslavil už 92. narozeniny!

Většinu času workshopu zabraly společné zkoušky a příprava repertoáru pro dva plánované koncerty – pod vedením německého dirigenta Alexandra Floryho. Hudebníci byli také přijati na žamberské radnici a zúčastnili se semináře na téma „Soužití Čechů a Němců v oblasti Sudet dříve, dnes a v budoucnu".

První koncert se konal v poslední zářijovou sobotu v téměř vyprodaném žamberském Divišově divadle a měl   u posluchačů velký úspěch. Druhý koncert o den později v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově sledovalo a prožívalo přes pět set diváků, kteří spolu s místem konání vytvořili neopakovatelnou duchovní atmosféru.

Workshop bezesporu přispěl k propagaci Žamberka i České republiky a zároveň i posílení evropské myšlenky. Dík zaslouží všichni, kdo jakkoli pomohli jeho zdárnému průběhu. (zr, ch)