Čtyřiašedesát zasloužilých hasičů z pěti okresů přivítalo možnost prohlídky historických prostor včetně lapidária. Tady zaujaly originály soch ctností a neřestí Matyáše Bernarda Brauna a také dobová lékárna. Po obědě proběhla neformální beseda.

Čestná uznání za obětavou práci

V úvodu vystoupil starosta Krajského sdružení hasičů (KSH) Jiří Orsák. Připomněl, že v současné době je v kraji 104 zasloužilých hasičů s tím, že setkání uskutečňují dvakrát v roce. „K důležitým maličkostem patří zasílání blahopřání k významným jubileím, setkávat se, zavzpomínat na aktivní práci ve sborech," uvedl s tím, že vede kroniku zasloužilých hasičů kraje.

Vedoucí aktivu ZH při Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) Netík připomněl historii vzniku udělování titulu zasloužilý hasič. „Každý sbor by měl aktivní členy navrhovat na ocenění jejich práce, aby se nestalo, že sedmdesátiletý obětavý hasič nemá ani čestné uznání sboru. Uznání aktivní práce hasičů je slušnost. Jsem rád, že mnozí zasloužilí hasiči jsou dosud platnými členy sborů, okresních i krajských sdružení."

Jiří Mareš z oddělení krizového řízení Královéhradeckého kraje poděkoval vedení KSH za skutečnost, že na hasiče, kteří většinu života věnovali svědomité práci, nezapomínají. Náměstek pro vnější službu Policie ČR v Hradci Králové Jan Pavelka poděkoval za práci se zasloužilými hasiči. „Tento krok je morálním oceněním a projevem úcty. Vážím si spolupráce s hasiči. Jsme rádi, že s s nimi spolupracujeme k oboustranné spokojenosti," řekl.

„Popálka" – akce pomáhá potřebným

Při neformální besedě vystoupila řada zasloužilých hasičů. Například František Podolník z Trutnova, který dodnes pracuje ve výkonném výboru Okresního sdružení hasičů a je velitelem družstva a spojařem jednotky v Peci pod Sněžkou. Drahoslava Divíšková z Náchoda nechybí na žádné akci, zejména mládeže. „Vedla jsem mladé hasiče od založení Plamenu a dodnes mám dětský rozum," sdělila s úsměvem. Vlastislav Košťálek z Trutnova připomenul, že si váží obecních a městských úřadů, které na zasloužilé hasiče nezapomínají a pošlou blahopřání k jubileu.

Starosta KSH Jiří Orsák informoval o pilotní akci „Popálka", která se úspěšně rozbíhá společně s Krajem Vysočina. Jedná se o pomoc lidem, kteří utrpěli popáleniny. „Usilujeme o to, aby se finance získané z jakékoliv další podobné akce dostaly přímo k potřebným. Rád informuji o tom, že máme coby hasiči značnou podporu našeho kraje po stránce financí, což výrazně podporuje naši činnost." Hovořil rovněž o padesáti tisících aktivních hasičských sportovcích a faktu, že SH ČMS je nejsilnější společenskou organizací, která pracuje s mládeží.

Věra Nutilová