Je doktorandkou na teologické fakultě evangelické, toho času na mateřské. Ale to nevadí, aby v neděli 20. srpna nepřijela do Jičína přednášet na téma ŽIDOVSKO-KŘESŤANSKÝ DIALOG. Protože je Jičínský šoulet a paní magistra je předsedkyní Společnosti křesťanů a Židů. I když je vzhledově dívka.

Vysvětlila, že dialog je mladá záležitost a vyjmenovala instituce, které se jím ve světě i u nás zabývají.  Vyjmenovala, ale jména nejsou důležitá. Hlavně zmínila roka 65 a druhý vatikánský koncil. Citovala některé dokumenty, jejichž části stály za zaznamenání. „Když nastavujeme tvář tomu druhému, tím jako v zrcadle poznáváme sami sebe.“ Pověděla o tom, jak není jednoduché překonat staré zvyklosti, třeba tu, že Židé nejsou vyvolení. I tu, že Židé zabili Krista.  Zdůraznilůa jak je v dialogu důležité v určitém stádiu vyhnout se věroučným otázkám.  Jak je důležité vzájemně respektovat lidská práva. Nepřesvěčovat. Nechť každý zůstává ve své víře. Jak velmi záleží na překladu v materiálů, zejména Bible. Věru, že může dojít ke zkreslení obsahu. I ve výkladu Nového zákona lze podněcovat k nenávisti. Židovství i křesťanství je decentralizované, jsou tu různé proudy od konzervativních, ortodoxních, až po liberály. Školní učebnice dějepisu potřebují revizi. Je tam mnoho věcných chyb…

Společnost křesťanů a židů není velká instituce, ani bohatá. Ale vydávají svou Revui. Každé číslo je tematicky zaměřené, odborníci i laici se vyjadřují k rozličným námětům. Například k exodu, menšinám, odpuštění. Viz www.krestane-zide-.info.

Spolek Baševi, který přednášku uspořádal, dbá na pestrost. Pozval Pavla Koreňa z Izraele s akordeonem a dvěma zpěvačkami. Mírně pobožné písně, jak uvedl Pavel, měly úspěch. Mnozí se přidávali.

Bohumír Procházka