Všichni zaměstnanci, kteří v případě uvalení karantény zůstanou uzavřeni v zařízení na předem neurčitelnou dobu a budou pečovat o děti, dostanou kromě svého standardního platu proplaceny všechny zákonné příplatky a přesčasy včetně odměny 15 tisíc korun za měsíc.

Speciální tým, který bude pečovat přímo o děti s pozitivním testem na COVID-19 v izolaci, obdrží kromě svého standardního platu a proplacených přesčasů také odměnu 20 tisíc korun za měsíc a v případě souběžného uvalení zařízení do karantény i odměnu 15 tisíc korun.

„V dětských domovech došlo díky uzavření škol a omezení pohybu k daleko větší potřebě přítomnosti pedagogických i nepedagogických zaměstnanců na pracovišti. S tím úzce souvisí možnost uzavření těchto zařízení z důvodu karantény v případě, že by v nich došlo k výskytu onemocnění COVID-19. Chceme motivovat všechny zaměstnance, aby poskytovali službu v karanténě, případně aby byli přímo u dětí v izolaci. Za práci ve ztíženém prostředí, za přesčasy a pohotovosti je musíme odměnit,“ říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství.