Mediální hon. Přesně tak by se dalo popsat šílenství, které nastalo po čtvrtečním „skandálním" zveřejnění informace, že učitelka angličtiny na Základní škole v Kuklenách dostala výpověď po té, co žákům deváté třídy pustila erotický film Padesát odstínů šedi.


Na zprávě, která se rychlostí blesku rozlétla internetem, je však pravdy pramálo. Tak předně: Zmíněná učitelka výpověď nedostala. „Paní pedagožce končí pracovní smlouva dne 30. 6. 2015, takže jsem s ní pouze neprodloužil pracovní smlouvu," vysvětluje ředitel školy Pavel Hebelka, na kterého se kvůli údajnému vyhazovu sesypala kritika za všech stran.

K osudnému promítání zmíněného snímku na škole došlo 13. května, nešlo však o hodinu angličtiny, nýbrž fyziky, kterou učitelka suplovala. „Na tuto hodinu měla od kolegy připravenou přípravu do výuky, kterou ale nevyužila v plném rozsahu. Fyzice se věnovala pouze 15 minut a pak prošlo k promítání ukázky filmu," pokračuje ředitel. Dlužno dodat, že americký „trhák" sledovali žáci osmé třídy (nikoliv deváté) a ani jednomu z nich v té době nebylo patnáct let. Právě od této věkové hranice je film v Česku povolený.

Chování učitelky shrnuje ředitel třemi slovy: neprofesionální, nepedagogické a neetické. „Nesplnila přípravu na hodinu fyziky a její chování nebylo v souladu s plněním cílů našeho školního vzdělávacího programu." Za neplnění svých povinností navíc nebyla učitelka kárána poprvé – už dříve v tomto školním roce dostala vytýkací dopis a ústní upozornění na nedostatky v práci.

Chodu kuklenské „základky" se celá záležitost nijak výrazněni nedotkla. „Vůbec o ničem jsem já ani spolužáci netušila. Informaci jsem se dočetla až z internetu," svěřila se Deníku žákyně paralelní osmé třídy.