Cílem bylo ukázat zájemcům rozmanitou paletu možností středního vzdělávání, neboť se na této akci prezentovalo 40 středních škol nejen z našeho regionu, ale i širokého okolí. Následně 11. listopadu 2015 byl v Krkonošském deníku o této akci zveřejněn příspěvek pod názvem „Turnovská škola uspořádala burzu. Převažuje strojírenství", jehož autorem byl Otakar Grund. V uvedeném článku bylo, mimo jiných mylných informací, napsáno, že „Například výuku nástrojařů, které firmy požadují, vůbec nemáme v osnovách".

Toto tvrzení se nezakládá na pravdě, neboť mezi obory se středním vzděláním s výučním listem máme řadu let zařazený právě učební obor Nástrojař, který žákům základních škol běžně každý rok nabízíme. Skutečnost je taková, že v posledních letech se zvýšil zájem žáků právě o studium strojírenských oborů, ať už zakončených výučním listem či maturitní zkouškou. Pro informaci čtenářům podotýkám, že momentálně se ve škole na své budoucí povolání připravuje 77 budoucích nástrojařů. Teoretická výuka probíhá ve škole, odborný výcvik na odloučeném pracovišti ve firmě Sklostroj Turnov CZ, s. r. o., kde žáci běžně při této výuce pracují na frézce FCM, soustruhu CTX 310 CNC, učí se pracovat v programu SOLIDWORKS na modelování a vytváření programů pro obrábění na CNC stroji.

Aby výuka byla co nejefektivnější a žáci získali co nejvíce praktických dovedností a teoretických znalostí, je již po několik let běžnou praxí, že vybraní žáci obvykle ve třetím ročníku výše zmiňovaného oboru vykonávají odborný výcvik právě ve strojírenských firmách v Turnově, ale i širokém okolí.
V současné době takto máme umístěno ve 12 firmách 16 budoucích nástrojařů. Tito žáci zde získávají praktické dovednosti a potřebné zkušenosti již od září 2015, někteří mají podepsané Smlouvy o zabezpečení praktického vyučování žáků do konce dubna, jiní do května 2016, protože následně v červnu 2016 budou skládat státní závěrečné zkoušky. Se zástupci strojírenských firem jsme v průběhu celého školního roku v úzkém kontaktu, společně se snažíme, aby žáci získali od instruktorů ve firmách co nejvíce poznatků pro svoji budoucí profesi. Že je tato spolupráce pro obě strany pozitivní, svědčí i fakt, že některým budoucím nástrojařům je nabídnuta po ukončení studia ve firmě pracovní pozice. Závěrem bych ještě chtěla upozornit všechny zájemce o učební obor Nástrojař, že se v průběhu školního roku konají na odloučeném pracovišti ve Sklostroji Turnov CZ, s. r. o. tzv. Pracovní dny pro žáky ZŠ, kde jim učitelé odborného výcviku během dopoledne rádi přiblíží tento obor.

Taťána Kohoutová, zást. ředitelky pro OV