Rodiče jim sdělili, že u nich již sedm let nebydlí. Bohužel na jejich adresu chodila synova pošta, kterou přebírali. O jejím obsahu neměli tušení.

Exekutorští vykonavatelé vstoupili do domu a začali sepisovat a označovat jejich majetek nálepkami „exekučně zabaveno". Rodiče se snažili vysvětlit, že zde jejich syn nebydlí a veškeré vybavení je jejich. Byli vyzváni, aby ihned doložili doklady, že jim označené věci náleží. Toho ale ve stresovém vypětí nebyli manželé schopni.

Nepřebírat poštu

Matka se po odchodu exekutorů zhroutila, otec vyhledal pomoc Krizového centra v Chrudimi. „Společně jsme sepsali žádost o vyškrtnutí věcí ze soupisu, pomohli s doložením dokladu o zrušení trvalého pobytu jejich syna a doporučili nepřebírat synovu korespondenci," vysvětluje Monika Novotná z Krizového centra. Dále byla na žádost klienta sepsána stížnost na postup exekutorských vykonavatelů. „Nakonec se nám podařilo téměř celý majetek zdokladovat, kuriózně i pomocí fotografií, na kterých stojí jejich syn před zabavenou obývací stěnou v dětském věku a tudíž není možné, aby ji koupil," dodává pracovnice Krizového centra. Klientům byla nabídnuta možnost oddlužení jejich syna s pomocí právníka Krizového centra. Této pomoci následně využili.

„Oddlužení syna jsme zpracovali, k soudu bylo podáno a soudem povoleno," vysvětluje právnička Centra J. J. Pestalozziho Soňa Hochová a dodává: „Naše služby pomohly vyřešit problémy s dluhy dvěma rodinám současně."

Na pomoc dlužníkům se Krizové centrum v Chrudimi zaměřuje už šest let. Oddlužení nabízí nově, a to od konce roku 2015.

Děti a vnoučata

Smutné je, že se postupně zvyšuje počet seniorů, kteří využívají služby dluhového poradenství. Nejčastěji přicházejí v době, kdy už jim za dveřmi stojí exekutorský vykonavatel. Často se nejedná o jejich dluhy, ale o dluhy jejich dospělých dětí, kterým na jejich adresu chodí korespondence. To je totiž pro exekutora důvod k domněnce, že se na adrese zdržuje dlužník.

Senioři se občas zadluží i kvůli vnoučatům. Uzavírají smlouvy, jejichž obsahu dostatečně nerozumí. Chybí jim dostatek informací týkajících se exekucí, postupu exekutorů nebo oddlužení.

Pozitivní statistika

Do chrudimského Krizového centra dojíždí dvakrát v týdnu právnička Soňa Hochová. Ta se procesu oddlužení věnuje v Krizovém centru J. J. Pestalozziho, o.p.s. ve Svitavách, kde tato služba trvá již od roku 2010. „Jsem zpracovatelem podkladů. Za období od května 2010 do 31. 12. 2015 jsem zpracovala 141 žádostí o povolení oddlužení. Z těchto došlo ve 122 případech k povolení oddlužení soudem. V ostatních případech buď klienti vzali návrh zpět, nebo jej soud nepovolil a prohlásil konkurs. Dalších pět návrhů je ve fázi zpracování a rozhodování soudem. Co se týče chrudimské praxe, pak zde jsem od poloviny října přijala celkem tři žádosti od klientů s tím, že jedna již byla podána k soudu a ostatní jsou ve fázi zpracování před podáním soudu," informuje právnička Soňa Hochová

Kontakt:

Centrum J.J.Pestalozziho, Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim, www.pestalozzi.cz

Dluhové poradenství: Monika Novotná, tel.: 724 837 218, E-mail: ambulance@pestalozzi.cz,
nebo Krizové centrum tel.: 469 623 899, E-mail: kc@pestalozzi.cz.

Veškeré služby jsou poskytnuty zdarma. Poradenství lze poskytnout i anonymně.