„Zatímco v prvním pololetí roku 2015 bylo přihlášeno 402 žadatelů, v druhé polovině roku už 762, což je více než za celý rok 2014. Vloni jsme rovněž uskutečnili zatím největší počet zkoušek za posledních pět let celkem 66," uvedl vedoucí odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Miroslav Kříž na hradecké krajské policii.

V Pardubickém kraji je situace obdobná a zkušební střelnice jsou zavalené žadateli o zkoušky pro vydání průkazu.

Proč najednou takový zájem? Pro někoho sportovní koníček, ale někoho k tomu vede i strach o vlastní bezpečí, umocněný právě v posledních měsících zprávami o kriminalitě uprchlíků.

„Máme tradici zbraní v rodině, a abych je mohl používat, musím mít povolení. A zároveň je pravdou, že mít pistoli pěkně doma v trezoru jen zvýší pocit bezpečí pro mou rodinu," řekl Miloš Uhlíř z Pardubic. Před dvěma týdny se už byl přihlásit na střelnici v Pardubicích na Hůrkách.

V celých východních Čechách má zbrojní průkaz zhruba 26 tisíc lidí, to je přibližně každý 14. člověk včetně kojenců. Mnozí z nich pak mají zbraní hned několik.

Toto číslo je už řadu let poměrně neměnné, za poslední rok však výrazně přibylo nových žadatelů. „Kalendář s žadateli o zbrojní průkaz máme zaplněný až do června. Ti, kteří přijdou nyní, se dostanou na řadu opravdu až za tři, spíše však čtyři měsíce," sdělil komisař Jiří Zeman z trutnovské policie.

Veškeré informace o možnosti získat zbrojní průkaz najdou zájemci na webu www.zbranekvalitne.cz.

Jak požádat o zbrojní průkaz

O zbrojní průkaz za účelem osobní ochrany může požádat kdokoli starší jednadvaceti let. Musí k tomu získat osvědčení o odborné způsobilosti (složením zkoušky) a lékařské osvědčení. Zároveň musí mít čistý trestní rejstřík.

- Zkouška má část teoretickou a praktickou. Teoretická obsahuje písemný test, který ověřuje znalosti zákona o zbraních a souvisejících předpisů, právní definice nutné obrany a krajní nouze, nauku o zbraních a střelivu a zdravotnické minimum. Praktická část zkoušky se pak skládá z prozkoušení znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a ze střelby na pevný cíl. Zbrojní průkaz podle statistik získá 75 procent žadatelů, zbytek neuspěje.

- Zbrojní průkazy se dělí do pěti skupin. Skupina A je určena především pro sběratele, kteří chtějí vlastnit i historické zbraně, jež už ani nejsou schopné střelby. Držiteli průkazu skupiny B bývají sportovní střelci, je totiž určena právě pro sportovní účely a je vyžadována na některých střeleckých závodech. Zbrojní průkaz skupiny C je potřeba pro lov, tedy je nezbytný například pro myslivce. Skupina D je určená pro výkon zaměstnání nebo povolání a opravňuje k držení a nošení zbraně při výkonu zaměstnání. A konečně průkaz skupiny E je určený pro ochranu života, zdraví nebo majetku a opravňuje ke skrytému nošení zbraně a k pořizování nábojů do zbraní, na něž se průkaz vztahuje.

- Obecně platí, že o zbrojní průkaz skupin A, D a E mohou žádat osoby starší jednadvaceti let, o zbrojní průkaz skupin B a C pak už osmnáctiletí

- Žadatelé o zbrojní průkaz musí počítat s tím, že jeho vydání není zrovna lacinou záležitostí. Jen samotné přijetí žádosti o vydání zbrojního průkazu vyjde na sedm set korun, odměna komisaři za vykonání zkoušky odborné způsobilosti vyjde na dalších šest stovek. K tomu je třeba připočítat cenu za střelnici a přípravný střelecký kurz, za psychologické vyšetření a vydání lékařského potvrzení, které se mohou pohybovat v řádu tisíců.