Nebezpečí napadení klíštětem nezávisí, jak by se mohlo zdát, pouze na celkovém počtu klíšťat, které se v dané lokalitě vyskytují. Odborníci mluví také o takzvané aktivitě klíšťat. Čím je jejich aktivita vyšší, tím více klíšťat je v danou chvíli připraveno k napadení hostitele, ať už jde o člověka, nebo zvíře.

Vedle rizika, že si s sebou domů přineseme nezvaného společníka, se tak zvyšuje také nebezpečí nákazy klíšťaty přenosnými chorobami, jako je klíšťová encefalitida nebo lymeská borelióza.

Vzhledem k tomu, že je aktivita klíšťat do značné míry závislá na počasí, vydává Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem její aktuální předpověď vyjádřenou na stupnici od jedné do deseti, a to každé pondělí a čtvrtek, obvykle od dubna do října. 

Jak se klíštěti bránit
Stupně 1 a 2 (malé riziko):
Pro návštěvu přírody zvolte oblečení z hladké světlé látky. Večer a ráno pečlivě prohlédněte celé tělo, případně odstraňte klíště.
Stupně 3 a 4 (mírné riziko):
Před vycházkou aplikujte repelent, v přírodě si volně nesedejte ani nelehejte. Nezapomeňte se po návratu prohlédnout.
Stupně 5 a 6 (středně velké riziko):
Kromě užití repelentu a opakovaných prohlídek těla odborníci radí nevstupovat do křovin.
Stupně 7 a 8 (velké riziko):
Varování je vedle křovin rozšířeno také na bylinnou vegetaci, především na okraji lesa, vodních toků a listnatého mlází.
Stupně 9 a 10 (nejvyšší riziko):
Nejmenší nebezpečí napadení klíštětem hrozí při pohybu pouze po zpevněných cestách. Do listnatých a smíšených lesů mimo takové stezky raději vůbec nevstupujte. Repelent a prohlídka těla jsou samozřejmostí.