Velká část zdrojů byla uvedena do provozu v závěru roku 2010, loni ale již pracovaly celoročně. V regionu naopak stagnuje výstavba větrných elektráren i jejich výroba, vyplývá z údajů, které zveřejnil Energetický regulační úřad (ERÚ).

Fotovoltaika 
na vzestupu

V kraji se minulý rok zvýšil instalovaný výkon fotovoltaických elektráren o sedm procent na 87,1 megawattu (MW) na konci prosince. Výroba ale narostla z 26,9 na 88,8 gigawatthodiny (GWh), tedy na 330 procent předchozího roku.

Minulý rok byla v Pardubickém kraji připojena do sítě například velká fotovoltaická elektrárna u obce Veská na Pardubicku s instalovaným výkonem 2,9 MW, menší pak u Semanína a Rudoltic na Orlickoústecku. Podle odborníků vloni spuštěná zařízení jsou ještě pozůstatkem dřívějších projektů, které licenci na připojení získaly ještě předtím, než byl v únoru 2010 vyhlášen dosud platný stop stav na fotovoltaické zdroje.

Obnovitelné zdroje

Boom již mají za sebou větrné elektrárny. Jejich celkové instalované výkony se už tři roky nezměnily, stejné zůstává také množství vyrobené elektřiny.

Přes velký rozvoj v posledních letech představují obnovitelné zdroje jen malou část z celkové výroby energie v kraji. Jejich podíl tvoří i při započítání produkce vodních elektráren 3,1 procenta.

Chtějí pronajímat střechy

Město Trutnov hodlá vydělat na pronájmu střech svých školních a jiných budov pro sluneční elektrárny soukromého investora. Fotovoltaické panely by na střechy vybraných městských objektů měla letos začít instalovat trutnovská společnost SunPlant, která byla v tendru města jediným zájemcem o pronájem střech. Řekl to starosta Ivan Adamec (ODS).

Město předpokládá, že slunečními panely by firma mohla osadit do deseti objektů. Vedle samotné instalace je na investorovi i vyřízení všech potřebných posudků a povolení, včetně povolení připojení elektráren k síti.

Město získá statisíce korun

Smlouvu o dvacetiletém pronájmu budou s firmou uzavírat přímo školy či jiné městské organizace, které budovy spravují. Získané peníze tak budou jejich příjmem. Podle Adamcova odhadu by jedno školské zařízení mohlo díky elektrárně na střeše ročně získat několik desítek tisíc korun. V souhrnu za celé město by mohlo jít o výnos ve statisících korun.

Investora do slunečních elektráren na střechy začala trutnovská radnice hledat před dvěma lety. Stát však tehdy začal chystat omezení podpory fotovoltaiky, což investory odradilo. Stát nakonec podporu zpřísnil a distribuční firmy současně přestaly dávat nové smlouvy na připojování. Připojování distribuční podniky obnovily na konci loňského roku, a to právě u malých střešních solárních elektráren.