Nabídli jsme vám přírodu i vlastivědu, známé osobnosti, historické skutečnosti, akce a události spjaté s oběma našimi kraji. V mnoha případech jsme čerpali z vašich připomínek a tipů, které obohatily náš heslář, děkujeme za ně. Mnohé tipy od vás přicházely takříkajíc „ex post", tedy poté, co už jsme uzavřeli a vydali hesla příslušných písmen. Rozhodli jsme se proto pro jakýsi „dotisk" a v naší Východopedii budeme pokračovat. Dnes zveřejňujeme její předposlední díl závěrečnou sérii hesel najdete v našem deníku příští sobotu 30. ledna.

Písmena Š až V

ŠTÝRSKÝ, Jindřich

Malíř a grafik, který se narodil 11. srpna 1899 v Čermné u dnešního Letohradu a maturoval na gymnáziu v Hradci Králové. Po studiích na pražské Akademii výtvarných umění se stal velice aktivním v uměleckém světě byl zároveň i fotografem a básníkem. Od roku 1923 se stal členem Devětsilu, od roku 1933 členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Začínal jako kubistický malíř s lyrickým zaměřením, ale brzy přešel k imaginativní tvorbě. Od pobytu v Paříži s malířkou Toyen (1925-1928, seznámili se v roce 1922) jeho tvorba směřovala směrem k surrealismu, hlavním zdrojem jeho inspirace se staly sny a jejich prožitek cyklus Kořeny. Štýrský patřil k jedněm z prvních evropských umělců, kteří se zabývali barevnou koláží.

Po návratu do Prahy byl šéfem výpravy Osvobozeného divadla.V roce 1934 se spolu s Toyen, Jindřichem Heislerem a Karlem Teigem stal spoluzakladatelem Skupiny surrealistů v ČSR. Zemřel 21. března 1942 v Praze.

Jeho obraz Cirkus Simonette byl v roce 2006 prodán v aukci za 8,6 milionu korun, čímž překonal tehdejší české aukční rekordy Zlaté rybičky Emila Filly (7,3 milionu korun v roce 2000) a Před zrcadlem Ivana Ivanoviče Šiškina (7,5 milionu korun v roce 2006).

TRKAL, František

Jeden z našich nejlepších cyklistů se narodil 10. dubna 1970 v Litomyšli. Byl členem Střediska vrcholového sportu Lanškroun, v jehož barvách dosáhl vynikajících výsledků: spolu s Padrnosem, Dvorščíkem a Krčem získal stříbro na MS v časovce družstev, vyhrál Závod míru juniorů, na svém kontě má patnáct titulů mistra republiky a zajel rekord v hodinovce (46,774 km).

V období od roku 1989 do roku 2004 závodil za nejlepší týmy u nás (RH Plzeň, SKP Plzeň, TICO Praha, Husqvarna-ZVVZ, CK Brno, PSK Remerx, Ed´ssystem-ZVVZ) a v Rakousku (ARBO Bosch Junkers). Třikrát se stal mistrem republiky v časovce jednotlivců (1993, 1994, 1995), dvakrát v ní byl třetí (1996, 1997), dvakrát vyhrál závod Okolo Slovenska (1995, 2001) a v prestižním Závodě míru, který jel celkem desetkrát, byl v roce 1993 druhý a o rok později třetí. Dosáhl celkem 134 vítězství, byl účastníkem olympijských her a mistrovství světa.

Po skončení aktivní kariéry se stal úspěšným trenérem a manažerem, v roce 2010 spustil projekt Cyklotrénink Františka Trkala.

TRUTNOVSKÝ PODZIM

Mezinárodní hudební festival, který je pořádán od roku 1981. Jeho dramaturgie je zaměřena na tvorbu klasiků i současných tvůrců, rozšiřuje se však i o další žánry či hudební oblasti, např. jazz, hudebně-literární projekty, balet či divadlo. Trutnovský podzim, jenž patří do festivalového cyklu České kulturní slavnosti, každoročně představuje české, ale i zahraniční umělce prezentující skutečné umělecké hodnoty.

Trutnovský podzim: PKF – Prague PhilharmoniaPořádání 35. ročníku festivalu v roce 2015 již pošesté spadalo pod polyfunkční divadlo Uffo, které je známé svým progresivním přístupem k dramaturgii. Jeho program proto obsahoval i koncerty, které obsahovaly í jiné, než hudební prvky. Byl to projekt Martina Zbrožka, Hany Polanské Turečkové a Lukáše Macháčka Bach 330, který vznikl u příležitosti 330. výročí narození barokního hudebního génia. Hudební složka v podání houslisty Martina Zbrožka se v tomto projektu pojí s tancem, akrobacií a dokonce světelným kreslením.TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Jednu z největších dobrovolnických akcí pořádá tradičně v první lednové dekádě Charita České republiky. Koledníci obcházejí se zapečetěnými kasičkami a vybírají finance na pomoc potřebným. V Královéhradecké diecézi získalo letos přes deset tisíc koledníků 14 279 568 korun. V roce 2015 se u nás vybralo 13 497 079 korun, v roce 2014 částka 12 234 006 korun, v roce 2013 to bylo 10 847 778 korun a v roce 2012 suma 10 5096 506 korun.

Poprvé dobročinnou sbírku spojenou s tradičním koledováním uspořádali v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. Na základě zkušeností s podporou, jaké se akci dostalo od dobrovolníků i dárců, se o rok později Tříkrálová sbírka rozšířila na území celé České republiky.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Jednu z největších dobrovolnických akcí pořádá tradičně v první lednové dekádě Charita České republiky. Koledníci obcházejí se zapečetěnými kasičkami a vybírají finance na pomoc potřebným. V Královéhradecké diecézi získalo letos přes deset tisíc koledníků 14 279 568 korun. V roce 2015 se u nás vybralo 13 497 079 korun, v roce 2014 částka 12 234 006 korun, v roce 2013 to bylo 10 847 778 korun a v roce 2012 suma 10 5096 506 korun.

Poprvé dobročinnou sbírku spojenou s tradičním koledováním uspořádali v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. Na základě zkušeností s podporou, jaké se akci dostalo od dobrovolníků i dárců, se o rok později Tříkrálová sbírka rozšířila na území celé České republiky.

ÚPSKÉ RAŠELINIŠTĚ

Jedna z nejcennějších přírodních oblastí Krkonoš. Najdete ji mezi Hraničním hřbetem a Studniční horou asi dva kilometry západně od Sněžky. Chrání nejrozsáhlejší vrcholové rašeliniště v našich nejvyšších horách.

Je připomínkou tundry, která sem zasahovala v době ledové a její mocnost dosahuje až k 1,20 metru. Jsou tu vodou vyplněné pukliny i větší rašelinová jezírka, hluboká až jeden metr a také rašelinné kopečky zvané bulty. Rašeliniště vzniklo především postupným odumíráním rostlinek mechu rašeliníku, lišejníků, tráv a ostřic aj. již v době před 5000-6000 lety.

Díky drsnému místnímu klimatu se tu uchovala řada druhů flóry a fauny z doby ledové, např. všivec sudetský, slavík modráček tundrový, šídlo horské, ostružiník moruška, kyhanka sivolistá, běloprstka bělavá, klečovité porosty a šáchorovité rostliny. Voda z rašeliniště je odváděna do Úpy, v menší míře do Bílého Labe. Severní částí rašeliniště vede modře značená turistická cesta od bývalé Obří boudy k Luční boudě. Do ostatních částí rašeliniště není vstup povolen.

VAJNAR, František

Významný dirigent, rodák ze Strašice u Rokycan (15. září 1930) vystudoval na pražské konzervatoři hru na housle u prof. Karla Šnebergra (1945-1952) a obor dirigentství u prof. Aloise Klímy (1948-1952). Již v době studií se stal členem orchestru Národního divadla v Praze (1951-1953).

Kariéru dirigenta zahájil v Armádní opeře Praha (1953-1955), působil v Hudebním divadle v Karlíně (1955-1960), Státní opeře Ostrava (1960-1962), Divadle v Ústí nad Labem (1962-1974 jako šéf opery), v Národním divadle v Praze (1974-1980 dirigent, 1987-1990 šéf opery), v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu (1979-1985), byl šéfdirigentem Komorního a symfonického orchestru v Örebro ve Švédsku (1980-1982) a během dvou pobytů v Austrálii (1981 a 1994) nastudoval a v desítce repríz v Melbourne a Sydney vždy s velkým úspěchem provedl Dvořákovu Rusalku a Smetanovu Prodanou nevěstu. Dirigoval i Českou filharmonii (1982-1984), působil ve Státní opeře Praha (1991-1993) a v letech 1991-2001 jako šéfdirigent Filharmonie Hradec Králové. Systematickou prací s tímto orchestrem vybudoval jeho základní repertoár, zahrnující velkou šíři skladeb českých i zahraničních autorů napříč všemi slohovými obdobími.

František Vajnar dirigoval orchestry a operní soubory ve více než třiceti zemích Evropy, v Japonsku, Kanadě, USA, Jižní Americe, Singapuru i Austrálii. Pod jeho taktovkou bylo natočeno přes sto nahrávek pro tuzemské i zahraniční společnosti, rozhlas i televizi. Vedl odborné dirigentské kurzy v zahraničí a také v Hradci Králové a v Praze pro zahraniční adepty tohoto oboru. Byla mu udělena řada ocenění a titulů v tuzemsku (Zlatá deska Supraphonu, 1978; zasloužilý umělec, 1980) i v zahraničí (laureát dirigentské soutěže v Rio de Janeiru, Medaile Villy-Lobose ad.). Za skvělé vedení orchestru a nevšední umělecké počiny se stal laureátem ceny Hradecká múza, kterou mu město Hradec Králové udělilo v roce 1994.

VELKÉ DĚJINY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ

Velké dějiny zemí Koruny české.Edice litomyšlského nakladatelství Paseka, která zahrnuje historii do roku 1945. Jde o největší dokončený knižní projekt české historiografie: 15 dílů v 19 svazcích čítá přes 13 000 stran, 2 819 obrázků a 161 map a zachycuje politické, kulturní, sociální a hospodářské dějiny na historickém území České koruny od pravěku po rok 1945. Velké dějiny zemí Koruny české vycházely od roku 1999, poslední svazek spatřil světlo světa v roce 2013.

Edice navazuje na velké projekty Františka Palackého a prvorepublikového nakladatele Jana Laichtera, které však končí rokem 1526 a jsou tak pouze dějinami středověku na území Koruny české. Samotné Velké dějiny zemí Koruny české navazují na projekt středoškolské učebnice Dějiny zemí Koruny české, která vyšla v nákladu větším než 200 tisíc výtisků.

VENTURA, František

Jezdec na koni a rodák z Cerekvice nad Loučnou (17. října 1895), který na olympiádě v Amsterodamu (1928) vyhrál se svým koněm Eliotem parkur.

Jako student Právnické fakulty Univerzity Karlovy narukoval v roce 1915 do rakousko-uherské armády. Po 1. světové válce absolvoval ve francouzském Saumuru jezdeckou školu. Po návratu do Československa předával své poznatky jako učitel na Vojenských jezdeckých učilištích v Hodoníně a v Pardubicích.

Jeho veleúspěšnou závodní kariéru odstartovalo vítězství s klisnou Aspasií v těžké skokové soutěži na prvních velkých jezdeckých závodech v Chuchli (1922). V roce 1927 našel u bývalého dragounského pluku v Přelouči úplně náhodou koně Eliota. Vyzkoušel ho a po krátké průpravě s ním překonal ve skoku výšku 183 cm, což byl tehdy československý rekord.

Na Hrách IX. olympiády v Amsterdamu musel o zlatou medaili bojovat s Francouzem Balandrou a Švýcarem Kuhnem jediný však přešel parkur bez trestného bodu a zaslouženě vyhrál. Svou závodní kariéru skončil štábní kapitán Československé armády Ventura necelé dva roky po svém vrcholném úspěchu. Jako rozhodčí se zúčastnil jezdeckých soutěží na Hrách XI. olympiády 1936 v Berlíně, ještě v 60. letech minulého století byl předsedou jezdeckého oddílu Jiskra Bílá Hora a pomáhal moderním pětibojařům při jezdeckém výcviku.

Vedle toho i lyžoval, hrál tenis a rád jezdil autem a na motocyklu. Po mnichovské zradě v roce 1938 odešel z armády do výslužby a stal se ředitelem Královéhradeckých mostáren a strojíren. Po 2. světové válce se do činné služby vrátil, počátkem 50. let však byl jako plukovník znovu penzionován. Poté vystřídal různá zaměstnání od topiče v porcelánce až k vedoucímu hříbárny a později i rekreačního střediska, byl vrátným v hotelích. Ještě jako sedmdesátiletý dobrovolně pásl ovce na zdibské farmě státního statku Klecany.

Zemřel nerehabilitován 2. prosince 1969 v Praze.

VINKLÁŘ, Josef

Josef Vinklář na Jičínsku.Jeden z našich nejpopulárnějších herců se narodil 10. listopadu 1930 v Podůlší na Jičínsku v rodině zedníka. Od dětství žil v Praze na Smíchově. Vystudoval měšťanskou školu a v roce 1945 absolvoval jednoroční učební kurz. V této době se začal věnovat umělecké a herecké činnosti. Vystupoval v Dismanově rozhlasovém souboru (1945), Divadle satiry (19451946), Divadle V + W (19461948), pardubickém Východočeském divadle (19481950), Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého (1. 8. 195031. 7. 1983; kromě vojenské prezentační služby v letech 1951 1953) a Národním divadle v Praze (1. 8. 198318. 9. 2007), kde hostoval (1981 a 1983) ještě za svého působení v Realistickém divadle a ve kterém hrál až do své smrti.

Vytvořil stovky divadelních a filmových rolí, výraznou stopu nechal i v televizních seriálech.

Za své herectví obdržel titul Zasloužilého umělce (1987) a za dabingové umění (mluvil např. Jeana Gabina) Cenu Františka Filipovského (2000). Sepsal rovněž své memoáry „Pokus o kus pravdy" (1993, 2004 a 2007). Jeden z nejvýznamnějších herců druhé poloviny 20. století Josef Vinklář zemřel na zhoubnou rakovinu v pražské nemocnici Na Homolce 18. září 2007 ve věku nedožitých sedmdesáti sedmi let.

Ze tří manželství s herečkami Janou Dítětovou a dvakrát s Ivankou Devátou měl syny Jakuba a Adama.

VÍTEK, Zdeněk

Od roku 2014 hlavní trenér biatlonové reprezentace České republiky žen, bývalý úspěšný reprezentant. Největším úspěchem rodáka z Vrchlabí (25. července 1977) je bronzová medaile na mistrovství světa v Chanty-Mansijsku 2003. Je také mistrem Evropy v individuálním závodě z roku 2000 a v roce 2008 na ME v Novém Městě na Moravě vybojoval pro českou štafetu bronz. Vyhrál jeden závod Světového poháru v rakouském Hochfilzenu (2002). Z roku 2004 má dva tituly mistra světa v letním biatlonu ze slovenského Osrblie (stíhací závod a sprint). Na zimních olympijských hrách v Salt Lake City v roce 2002 byl členem štafety, která skončila pátá, reprezentoval i na ZOH v Turíně (2006 6. ve štafetě) ve Vancouveru (2010 7. ve štafetě), na olympiádu v Soči v roce 2014 ho nepustila vyhřezlá ploténka. Svoji olympijskou kariéru zahájil v Naganu 1998, kde naše štafeta skončila 14.

Se svoji svěřenkyní z klubu SKP Jablonex a reprezentace Veronikou Vítkovou je vzdáleně příbuzný její otec je jeho bratrancem.