Sníženou průhlednost vody hygienici při posledních vzorcích zjistili v Oborském rybníku v Jinolicích a na Rozkoši, tady dokonce i ve spojení se zvýšenou přítomností chlorofylu. Voda je tu však nadále vhodná ke koupání.

Hygienici však upozornili, že kvalita vody se může v přírodních nádržích rychle měnit v závislosti na přívalových deštích.