Nové číslo Vlastivědného čtení, které v těchto dnech vyšlo, nabízí opět řadu zajímavých textů. Tentokrát jsou věnovány především obcím v okolí města.

První překlady

Poprvé se díky příznivci časopisu podařilo zveřejnit část překladu ze životopisu hraběte Šporka od Heinricha Benedikta a Roxas/Stillenau. Ukázky přibližují lázeňský život v Kuksu a také historii Choustníkova Hradiště jako součásti Šporkova panství.

S Kuksem je spojena další část, která, i pomocí barevné přílohy, přibližuje práci betlémáře Leoše Pryšingera. Ten vytvořil model Braunova Betléma v měřítku 1:7 tak, jak vypadal v době svého vzniku. Dokonce lze na fotografiích vidět studii předpokládané polychromie, tedy barevného zbarvení soch.

Za dlouholetou činnost obdržel Pryšinger nejen ocenění Královéhradeckého kraje, ale také cenu Světového sdružení přátel betlémů. „Byli jsme všichni za jedno, že vám medaile náleží," uvedl Johann Dendorfer, prezident sdružení. Pryšingerův Betlém je možné si prohlédnout na webu v 3D podobě.

Vlastivědné čtení připomíná v medailoncích tři osobnosti, bez kterých by Vlastivědné čtení nemohlo vznikat. Jedná se o Jana Schwarze, Pavla Janouška a Karla Martinka. Připomenuta jsou také některá výročí, například nedožitá výročí Karla Čáslavského, Eduarda Drahanského, Vladimíra Vaclíka.

Lázně pod Zvičinou

Dalším výročím je 150 let od narození architekta Karla Jarolímka. Ten souvisí s nejrozsáhlejší statí, věnované historii Lázní pod Zvičinou, především v době první republiky. Autorem je Karel Martinek, kterému se podařilo shromáždit velké množství materiálů, které dokumentují zdejší život. Do lázní pod Zvičinou jezdila například rodina Zdeňka Nejedlého. Právě Karel Jarolímek tu postavil první skokanský můstek s umělým nájezdem v Čechách. „Premiéru zažil v době VII. lyžeckého kongresu, konaného v Praze roku 1923. Tehdy se závodu na počest kongresu zúčastnili nejlepší lyžaři z USA a jedenácti zemí Evropy," uvedl Martinek.

Chystají knížku

Zachycená historie končí záborem Lázní po Mnichovské dohodě. Další vývoj bude zachycen v příštím čísle. Jak ale prozradil Karel Martinek, chystá o areálu knihu. „Připravujeme společně s paní Nancy Engelen publikaci o Lázních u Mariánské studně, snad se nám to brzo podaří," prozradil Martinek. Ten je autorem knihy o Tešnovské přehradě. V současné době se Lázně pod Zvičinou opět stávají kulturním a společenským centrem regionu.