Problémem posledních let je vysychání mokřadů a rašelinišť, kvůli kterému jsou živočichové nuceni hledat další a další zdroje vody. Situaci pak ani trochu nezlepšují stále trvající vedra. Kvůli nedostatku vody pomalu vymírají některé horské druhy ptáků i vážek. Potíže se špatným počasím pak mají i další zvířata.

„V severských oblastech jsou zvířata sice zvyklá na náhlé změny počasí, pokud však cestují dlouhou dobu bez možnosti napít se, mohou uhynout vysílením," uvedl předseda Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Jaro David Číp.

Mezi vedrem nejvíce ohrožené ptáky patří bahňáci a chřástali, velké teplo nevyhovuje ani zbytku vodního ptactva. Když neobjeví mokřady, jsou ve stresu a následně i mnohem více podléhají nemocem. Mohou pak snadno uhynout, což se už nyní razantně projevuje na úbytku určitých druhů v přírodě. „Pokles není dost dobře vidět, zvířata uhynou mimo dohled lidí, v přírodě," dodal Číp.

Svaz ochránců přírody v Jaroměři pro zvířata má záchrannou stanici, dehydrovaná zvířata nalezená v přírodě jim ale v posledních dnech nikdo nedonesl. Na stanici by o ně bylo postaráno díky dostatku tekutin i potřebných stinných míst.   (mon)