Svůj program si na významné datum připravila také podkrkonošská instituce, která se na divokou přírodu orientuje. Královédvorská zoo pozvala Pavlu Říhovou z České inspekce životního prostředí, jež se v tuzemsku zabývá potíráním nelegálního obchodu s živočichy.

„Situace nosorožců ve volné přírodě, která je způsobena zejména vysokou poptávkou po rohovině, je opravdu kritická. Mnoho lidí překvapí, že v tom figuruje i Česká republika, jež je v současné době považována za jednu ze čtyř zemí, které mají největší problém s obchodem s nosorožčími rohy," odhaluje hlavní témata povídání Pavla Říhová. To začne dnes v 18 hodin. 

Zoo připravila také odborný program pro skupinu českých celníků. Ti hrají důležitou roli při odhalování nelegálního obchodu se zvířaty, která jsou pašována přes hranice České republiky.

„Africké nosorožce se nám daří odchovávat i vracet zpět do jejich přirozeného prostředí. V našich snahách o záchranu těchto ohrožených zvířat však nemůžeme uspět bez pomoci kolegů z celní správy, z inspekce životního prostředí a z dalších státních složek. Velice si proto práce kolegů, kteří zasahují proti pytlačení a pašování zvířat, vážíme," říká Přemysl Rabas, ředitel dvorské zoo.

Světový den divoké přírody oslavuje rozmanitost divočiny a zároveň je příležitostí, jak upozornit širokou veřejnost na naléhavou potřebu chránit divoká zvířata před pytláky, ale i před dalšími hrozbami, například před ubýváním jejich přirozeného prostředí. Pro letošní rok bylo vyhlášeno téma „Osud divočiny je v našich rukou", poukázat má na odpovědnost každé generace za ochranu volně žijících druhů pro další pokolení.