Obavy o dlouhodobý stav bezpečnosti ve městě vyjádřil místostarosta Zdeněk Peterka otevřeným dopisem ministerstvu práce a sociálních věcí.

Náprava je nutná

„Obracím se na vás jako místostarosta města, kde již situace v bezpečnosti a pořádku se blíží Českým Budějovicím a Duchcovu, se žádostí o sdělení kroků, které k nápravě věcí veřejných hodlá ministerstvo učinit, abych mohl občany informovat," píše v úvodu.

„Poklidné město, kde se lidem dobře žilo, se za poslední dva roky změnilo tak, že se lidé bojí s dětmi na hřiště, po 19. hodině není radno vycházet a do časných ranních hodin jsme obšťastňováni hlasitým řevem a něčím vzdáleně připomínajícím hudbu," dodává.

Stovky podpisů

Podporou tvrzení Zdeňka Peterky je i osm stovek podpisů nespokojených občanů pod peticí, která byla předána na jednání zastupitelů města. „Situace je tu bouřlivá, každý den přijde někdo na úřad a stěžuje si na bezpečnost, resp. nebezpečnost ve městě. Proto jsem považoval za nutné ministerstvo oslovit," říká místostarosta.

„Trutnovská policie vyvolala již několik jednání se zástupci místní samosprávy, která by měla přispět k uklidnění a následnému vyřešení situace ve městě i okolí," říká k situaci policejní mluvčí Udo Ertner.

Kde hledat příčiny dlouhodobě nevyhovující situace v oblasti bezpečnosti a pořádku v Úpici? „Je vyvolána nesprávnou státní politikou v oblasti poskytování příspěvků občanům, kteří nejen že nevyvíjejí žádnou aktivitu prospěšnou pro společnost, ale devastují majetek, zhoršují vzhled obcí a narušují veřejný pořádek a bezpečnost," říká Zdeněk Peterka.

Společný tlak

„Navázali jsme proto styky s městy, kde je obdobná problematika a členové rady obdrželi výzvu Města Duchcov a ostatních obcí ke společnému tlaku na státní orgány a parlament, aby byla otázka výplaty sociálních dávek řešena morálně odůvodněným způsobem něco za něco. Dále musí být „zastropováno" nájemné a tím příspěvek na jeho úhradu, kde by měly obce potvrdit obvyklou výši nájemného jako podklad pro výplatu příspěvku na bydlení. Stav, kdy podnikavci dostávají od státu peníze za to, že vybírají neodůvodněně vysoké nájmy a navíc neudržují nemovitosti v řádném stavu silně poškozuje všechny daňové poplatníky," poukazuje na některé z problémů úpický místostarosta.

Policie věří, že se situace v regionu uklidní. „Došlo k posílení výkonu služby v obvodu, policejní hlídky navíc úzce spolupracují se strážníky Městské policie Trutnov, kteří v Úpici rovněž vykonávají službu. Navíc je tu činná i Cizinecká policie. Všechny uvedené složky souhrnně dohlížejí na klid a veřejný pořádek na území celého města," říká trutnovský policejní mluvčí Udo Ertner.

Převod na bílé koně

Další obavy mají představitelé města z tendencí převést vybydlené domy na takzvané bílé koně. „Ti neplatí ani vodu a energie a jsou v podstatě nedohledatelní. Toto může vést i ke zhoršování podmínek dosud tam bydlících a o vzhledu a bezpečnosti objektů není pochyb. Jak vypadá například Regnerova ulice se může každý přesvědčit," upozorňuje Peterka.

Úpice a čísla z policejní statistiky:

Trestné činy: Přestupky:

2009 256 - 2009 503

2010 296 - 2010 444

2011 246 - 2011 469

2012 283 - 2012 458

1.1. až 23.7. 2012 144 - 1.1. až 23.7. 2012 218

1.1. až 23.7. 2013 185 - 1.1. až 23.7. 2013 305