Nová provozní budova, která by v budoucnu měla nahradit stávající nevyhovující zázemí pro sportovce na městském stadionu, dostává konkrétní podobu.

Po vyhodnocení architektonické soutěže na její návrh, které se v posledních týdnech zúčastnilo 28 českých a slovenských architektů, se vítězem stalo architektonické studio Echorost architekti Praha (viz vizualizace).

Architekt města je
s výsledkem spokojen

„S průběhem a výsledkem soutěže jsem nadmíru spokojený," sdělil městský architekt Martin Hilpert. „Významná část návrhů je vysoké architektonické kvality a jejich zaslaný počet svědčí o atraktivitě soutěže. Vítězný návrh nejlépe vyhověl jak kritériu celkové architektonické kvality, tak i kritériu finanční přiměřenosti. Město tak podle mne znovu dalo najevo svoji snahu zodpovědně pečovat o veřejný prostor," dodal Martin Hilpert.

Porota veřejné anonymní architektonické soutěže, jíž předsedal Jiří Janďourek, zpracovatel studie Doteky vody, zasedla 17. října a ještě týž den vyhlásila výsledky. První se umístili Echorost architekti Praha, druhou cenu získali architekti T. Kalhous, M. Přikryl a M. Prokš. Třetí skončil architekt J. Švehlík.

Návrhy jsou 
k vidění na výstavě

„Město plánuje postavit budovu na významném místě, pohledově exponovanou a financovanou z veřejných prostředků. Proto výběr návrhu probíhal nejvhodnější a nejčistší možnou cestou, tedy formou veřejné anonymní architektonické soutěže," objasnil starosta Semil Farský.

Zahájení výstavy všech soutěžních návrhů na nový objekt a veřejné vyhlášení výsledků se uskutečnilo koncem října v prvním patře nové budovy městského úřadu na Riegrově náměstí v Semilech. Expozice je veřejnosti přístupná do 28. listopadu.

V Semilech už vědí, jak bude vypadat zázemí stadionu

(jm, rc)