Po skončení akce proběhlo posezení na malém sále sokolovny.

Operace Clay (též uváděný jako Clay-Eva) byl krycí název pro paradesantní výsadek vyslaný během II. světové války z Anglie na území Protektorátu Čechy a Morava. Jako radista v něm sloužil maloskalský rodák a obyvatel Čestmír Šikola.