„Před třemi lety jsme museli nahradit kvůli kabelizaci energetické sítě nízkého napětí ve střední a dolní části obce veřejné osvětlení novými sloupy a svítidly. A loni kabelizace podél hlavní silnice pokračovala," přibližuje důvody k investici Ladislav Jiřička, starosta Čisté u Horek. „Připojili jsme se k tomu a založili nový kabel v trase dosavadního vedení veřejného osvětlení." V listopadu a na začátku prosince loňského roku byly provedeny zemní práce a proběhla betonáž soklů. Ještě v závěru roku se podařilo nově osvítit přístup do školního dvora a částečně odlehčit dožívajícímu osvětlení u silnice pod školou. To bylo totiž zdrojem opakovaných poruch, kdy se ve tmě ocitala celá obec.

„Počasí pak práce přerušilo a s dodavatelem byl domluven termín předání do konce dubna letošního roku. Teď tedy instalace pokračuje a jsou vztyčovány nové sloupy se sodíkovými svítidly. Do LED technologií jsme jít nechtěli, protože systém provozování veřejného osvětlení by nám nepřinesl požadovanou úsporu proti pořizovací ceně," popisuje dění Jiřička.

Staré stožáry v obci ještě využijí

Do začátku května tak v Čisté rozsvítí šestnáct vysokých stožárů podél hlavní silnice a dva nižší u bočních komunikací. Demontované stožáry by měly najít uplatnění například při zavěšení ochranné sítě mezi kurtem a fotbalovým hřištěm nebo budou po nezbytných úpravách použity pro veřejné osvětlení v jiných částech. Náklady se pohybují lehce nad jedním milionem korun a vše je financováno z vlastních prostředků obce.

„Fungující veřejné osvětlení chápeme jako jednu z nejdůležitějších věcí v obci. Spravujeme si jej sami, což nám umožňuje například měnit režim svícení. Obvykle se nesvítí v hluboké noci, ale například při kulturních akcích, nebo při stavbách na silnici necháváme rozsvíceno po celou noc. Naši hasiči si také mohou v případě nutnosti kdykoli celou obec osvítit spínačem v hasičské zbrojnici. To vše přispívá k větší bezpečnosti silničního provozu, ale i k dodržování veřejného pořádku ve vsi," uzavírá starosta Čisté.

(fal)