Myšlenkou na přestavbu budovy základní školy se vedení Bílé Třemešné společně s ředitelem školského zařízení zabývá už od první poloviny roku 2014. Společně chtějí najít řešení, které by dokázalo vyhovět potřebám zákona, ale především potřebám pedagogů a žáků. Po mnohaměsíčním rokování nyní jejich snaha začíná nabírat konkrétní rozměry.

„O přestavbě, přesněji tedy o přístavbě nového objektu, uvažujeme déle. Důvody, které nás k připravení architektonického návrhu vedly, jsou jednoduché. Do stávajících prostor se už škola nevejde. Zákony a nové učební metody ji nutí rozšiřovat se a zoufale tu chybí například odborné učebny," říká starosta Bílé Třemešné Štěpán Čeněk.

Učitel s křídou a tabulí? Minulost

Škola v Bílé Třemešné byla postavena zhruba před osmdesáti lety. Posledními většími stavebními úpravami prošla v roce 1972, kdy byla přistavena tělocvična.

„Dnes už má úplně jiné nároky než před lety," říká Štěpán Čeněk. „V současné době je třeba už běžným požadavkem bezbariérovost, takže bychom museli řešit také například zbudování výtahu. Přemýšlíme i o umístění školní knihovny nebo bufetu," dodává starosta obce.

„Do školy jsem nastoupil před čtyřmi lety a postupně jsem zjišťoval možnosti, jak ji posunout dál. I když je budova krásná, má prvorepublikovou podobu, její kapacita už nyní chodu nevyhovuje," souhlasí ředitel ZŠ Bílá Třemešná Emil Kudrnovský. „Dnes už kantorovi nestačí jen křída a tabule, jak tomu bylo dříve. Chybí nám kabinety i učebny, především ty odborné, zoufale. Máme nyní například jednu odbornou učebnu pro chemii, fyziku a přírodopis. Ale tak velké množství pomůcek se sem už nemůže vejít. Jsou zde elektrikářské věci, vycpaniny a okolo toho se dělají chemické pokusy. Po vybudování pavilonu odborných učeben bude mít Bílá Třemešná plnohodnotnou devítiletou školu 21. století," věří ředitel.

Školní budova v Bílé Třemešné aktuálně slouží zhruba dvěma stovkám žáků, třetina z nich využívá i družinu.

V minulosti byl přitom dům už dvakrát rozšiřován. Současné vedení obce se ale po dlouhých diskusích rozhodlo, že už nechce jít obdobnou cestou stavebních přílepků. Touží po zbrusu novém pavilonu se dvěma podlažími, sklepem i podkrovím. S centrální budovou by ho propojila společná vstupní hala.

S financováním mají pomoci dotace

V nové přístavbě podle plánů vzniknou odborné i jazykové učebny, samostatné třídy, ale i prostory pro výuku informatiky. Nového zázemí by se mohli dočkat také pedagogové. Suterén má zase nabídnout prostory pro vznik dílen.

Nejnáročnější stránkou celého projektu se pochopitelně stane jeho financování. Odhadované stavební náklady byly vyčísleny na takřka 55 milionů korun. „Financování celé akce je pro obec samozřejmě rozhodující. Budeme hledat dotační prostředky, které by nám akci pomohly financovat. Z rozpočtu obce bychom akci asi nebyli schopni zaplatit," přiznává starosta Bílé Třemešné Štěpán Čeněk.

„Důležité je pro nás všechny, ale i pro rodiče, že by se nijak neomezil provoz školy. Přístavba by se mohla zbudovat nezávisle na výuce. Jiné, ať už dražší nebo levnější, varianty, by školní výuku přerušily. A to nejde," shodují se starosta Bílé Třemešné, která školu zřizuje, s ředitelem instituce.

V obci na Královédvorsku aktuálně žije více než 1300 obyvatel. Jejich skladba je stálá, počet obyvatelstva výrazněji nestoupá, co je však důležitější, ani neklesá. Obec je spádovou oblastí pro okolní vísky, například Dolní Brusnici, Třebihošť a Zábřezí. Odsud sem dojíždí zhruba 50 procent žáků.

„Obyvatelé u nás neubývají, spíš lehce přibývají. Možná i díky tomu, že lidé v poslední době vyhledávají venkov a že Bílá Třemešná leží v těsné blízkosti Dvora Králové, máme počet obyvatel zhruba stále stejný. A to i přesto, že obec bohužel nevlastní žádné stavební pozemky," objasňuje starosta Štěpán Čeněk, který ve své funkci kroutí druhé funkční období.

Společně s novou budovou má být navíc v Bílé Třemešné rozšířen celý školní areál o venkovní výukové prostory, školní sad nebo geopark. „Cílem je posílit vztah dětí k venkovskému prostředí a jeho udržitelnosti," zakončuje ředitel Kudrnovský.

Zda se děti v blízké budoucnosti dočkají nových výukových prostor, je otázkou příštích měsíců. Obec bude cílit na vhodné dotační programy.

ZŠ Bílá Třemešná - vizualizace

ARCHITEKTONICKÝ PROJEKT v Bílé Třemešné už mají vybraný, nyní začne vedení obce řešit nákladné financování na zbudování důležité přístavby, která by z místní základní školy vytvořila moderní výukové centrum. Vzniknout má nová budova zcela vpravo a vstupní atrium.