Nejsilnější vojenské uskupení složené z divizí Severní skupiny sovětských vojsk v Polsku, 2. polské armády, 38. sovětské armády Příkarpatského vojenského okruhu, 11. gardové tankové armády Pobaltského vojenského okruhu (asi 12 divizí podporovaných jednotkami 4. a 9. letecké armády) postupovalo na Jablonec nad Nisou, Náchod, Hradec Králové, Olomouc, Ostravu a Žilinu…

Začala vojenská operace, během které bylo Československo obsazeno armádami států tzv. Varšavské smlouvy. Tato ozbrojená moc čítající tři čtvrtě milionu vojáků a 6000 tanků ukončila naděje na možná vývoj v duchu socialismu s lidskou tváří

Smutná čísla

108 mrtvých a 500 těžce zraněných – to jsou smutná čísla invaze. Řada obyvatel byla zabita nebo zraněna hned v první den okupace. Vpád vojsk poznamenal osudy celé generace a pro tisíce Čechů se stal důvodem k emigraci.

Jak šel čas po roce 1989…

- 26. 2. 1990 Smlouvu mezi vládami ČSSR a SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR v moskevském Kremlu podepsali náš federální ministr zahraničních věcí Jiří Dientsbier a ministr zahraničních věcí SSSR Eduard Ševarnadze. Podpisu přihlíželi také představitelé obou zemí Václav Havel a Michail Gorbačov.

- Do 31. 5. 1990 trvala I. etapa odsunu 25 800 osob.

- 1. 6. 1990 – 31. 12. 1990 naše území opustilo dalších 18 300 vojáků.

- 1. 1. 1991 – 30. 6. 1991 se odchod týkal zbytku 29 400 vojáků.

- 21. 6. 1991 naše území opustil poslední železniční transport se sovětskými vojáky a jejich vojenskou technikou.

- 27. 6. 1991 Sovětská armáda definitivně ukončila svůj třiadvacet let trvající „dočasný" pobyt na území republiky.