Škola pořádá Burzu středních škol z celého regionu severovýchodu Čech. Nabídku čtyř desítek vzdělávacích institucí ve čtvrtek zhlédlo přes sedm set zájemců, kteří se už nyní rozhodují o volbě příštího zaměstnání a studia. Burzu tu pořádají pod záštitou Libereckého kraje a ve spolupráci s Úřadem práce.

VZDÁLENĚJŠÍ ÚČASTNÍKY SVÁŽELY I AUTOBUSY

Škola využívá budovy, která je polohou dostupná nejen prezentujícím se středním školám, ale hlavně všem základním z blízkého i širokého okolí. Těch se totiž letos zúčastnilo 39, nejvzdálenější až z Mladé Boleslavi. Pro vzdálenější organizátoři vypravili i autobusy. „Získáme tu každoročně zájemce do třetích ročníků oboru nástrojář, kteří se pak speciálně v našich provozech doučí. Potřebujeme další specialisty pro náš provoz a jejich kvalita je dobrá. Ten, který je šikovný, brzy roste jak s odměnami, tak i s platem, jaký by tak nikde jinde na škole neměl. Navíc se už seznámí s budoucím pracovištěm a kolektivem, kde se může dál profesně rozvíjet. S odstupem let jsme zjistili, že se to vyplácí jim a hlavně i našemu podniku," řekl jednatel turnovské společnosti VYVA PLAST.

„Přijela jsem na turnovskou burzu už počtvrté, letos se čtyřicítkou deváťáků," informovala Hana Paulů ze ZŠ v Jilemnici. Vysvětlila, že děti se většinou zajímají o další pokračování na školách hotelových, zemědělských, kadeřnických, zdravotnických a někteří už chtějí být přímo i záchranáři. „Zhruba třetina z našich absolventů si tady už své pokračování vybere," dodala jilemnická kantorka. Zároveň poznamenala, že mnoho dětí je v těchto letech ještě nerozhodných a zdejší prezentace a hlavně informace, které tu dostanou, mají pro jejich volbu často i zásadní význam. „Dokonce i jejich rodičům pak často vysvětlujeme, že pro ty, kteří nemají u nás vynikající prospěch, se lépe jít cestou ‚učňáků'. Další vzdělání si snadněji doplní později a pak jsou i pro trh práce mnohem zajímavější," doplnila učitelka Hana Paulů.

„Zkušenost dvaadvaceti let turnovské školy je naprosto úžasná a je tu znát i veliký vývoj v její práci. To je především v jejím spojení s úřadem práce a hlavně pak s okolními zaměstnavateli, kteří jsou dnes velmi důležitými partnery. Tento postup je dnes základním stavebním kamenem rozvoje učňovského školství, které se pak dlouhodobě promítá také do úrovně zaměstnanosti v celém regionu," konstatovala bývalá liberecká náměstkyně pro školstvíí a později vysoká ministerská úřednice Eva Bartoňová. Podle ní burzu organizují lidé, kteří to umějí, dokonale znají své prostředí a dokáží i vytvořit pro všechny účastníky přívětivou atmosféru.

SROVNÁNÍ ÚROVNÍ ŠKOL JE DŮLEŽITÉ

„Je velice důležité zorganizovat nejen tuto nabídku, ale i současně porovnání úrovně různých škol. To se pak stává motivující nejen pro ně samotné, ale napomáhá to i rozvoji veškerého školství. To je pro jeho další vývoj nesmírně důležité. A právě Turnov se stal v minulosti jakýmsi vzorem či motivem například pro Českou Lípu a mnohé další pořadatele podobných burz. Musím přiznat, že tak nejen nastavil laťku kvality velmi vysoko, ale dodnes bezkonkurenčně stojí na její špičce," vystavila známku pořadatelům Eva Bartoňová.

Otakar Grund