„Dojde zde k hlavnímu dopravnímu napojení především pro průmyslovou zónu, areál Krajské správy silnic Libereckého kraje a čerpací stanici pohonných hmot, kde je nyní přímé napojení pouze v opačném směru na Liberec a Prahu,“ přiblížila mluvčí liberecké pobočky státního podniku Ředitelství silnic a dálnice (ŘSD) Dana Zikešová. Na místě aktuálně probíhá skrývka ornice a následovat budou zemní práce na připojovacích rampách.

V ulicích Fučíkova a Nádražní dojde k dopravnímu zklidnění zejména nákladní dopravy. Součástí stavby jsou také nové protihlukové stěny, které nahradí původní dřevěné. Dojde také k realizaci nového dopravního značení a vegetačním úpravám.

Fučíkova ulice. Turnov.
V Turnově vznikne mimoúrovňová křižovatka, práce začnou ve Fučíkově ulici

Na financování akce se podílí město Turnov, které uhradí úpravu Fučíkovy ulice včetně odvodnění, rekonstrukci chodníků, osvětlení přechodu pro chodce a vegetační úpravy v jejich budoucí správě. Cena díla dle smlouvy je bezmála 29 milionů a ŘSD z toho uhradí 26,450 milionů korun.

Zprovoznění je naplánováno nejpozději na březen příštího roku, kompletní dokončení stavby pak proběhne v květnu. Řidiči místem projedou na silnici I/10 obousměrně, v jízdním pásu směr Železný Brod zúženými jízdními pruhy.