Téma obnovení turnovského okresu nabývá na aktuálnosti.

Před několika dny v Turnově zahájili společnou diskuzi o skladebnosti územně správního členění státu a dostupnosti služeb státní správy zástupci Ministerstva vnitra ČR s hejtmanem Martinem Půtou a zástupci měst a obcí. Problém se řeší opakovaně od roku 1960, kdy původní turnovský okres zanikl a nastal stávající, v mnoha ohledech problematický stav.

„ORP Turnov je největší územní anomálie v zemi. Neexistuje jiné území, kde je působnost rozložena mezi tři okresy," konstatoval náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. V praxi to znamená, že občané některých obcí musí vyřizovat záležitosti někdy i na třech místech. Konkrétně třeba v Jablonci nad Nisou, Semilech a Liberci. Dostupnost služeb je tím velmi ztížená. V Turnově například není pobočka Krajské hygienické stanice. Ministerstvo začne sbírat podněty od obcí, kterých se plánovaná změna přímo dotýká a vyslechne jejich preference z hlediska administrativního začlenění.

ORP TurnovZdroj: Archiv

„Jsme rádi, že se začalo jednat a je možnost o návrzích ministerstva vnitra debatovat. Uvítal bych, aby nebyl nový stav pro obyvatele Turnovska horší, než ten současný," uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Ačkoli byly zrušeny okresní úřady, okres jako územní celek zůstal zachován. Z toho plynou problémy pro 33 obcí v celé České republice, 16 z nich je na Turnovsku. Tyto obce představují neskladebnost ve veřejné správě, protože spadají do více správních obvodů. Například na Sychrově, který patří pod ORP Turnov, pro část věcí musí lidé do Liberce a další věci vyřídí pouze v Hodkovicích nad Mohelkou. Obyvatelé Tatobit zase vyřizují věci v Semilech nebo v Lomnici nad Popelkou.

„Vnímáme a chceme, aby byl Turnov přirozeným centrem regionu. Pracovali jsme tvrdě na tom, aby náš úřad fungoval. Lidé by tu měli mít dostupné služby," podotkl starosta Tomáš Hocke. „Kdyby vznikl okres Turnov, dal by se lidem signál o tom, kam patří. Mnozí rok 1960 vnímáme jako křivdu," uvedl starosta Kacanov Michal Nožička. Připomněl, že některými institucemi patří Turnovsko dokonce ještě pod Hradec Králové.

Zatím jsou na stole tři varianty. Jednak vznik okresu Turnov, dále přiřazení obce s rozšířenou působností (ORP) Turnov pod okres Liberec. Třetí možností je zmenšení ORP Turnov o okrajové obce a jejich přiřazení k okresu Semily nebo k okresu Liberec.