„Vzájemná podpora by měla vést nejen ke zvýšení atraktivity pro návštěvníky obou regionů, ale například i ke zvýšení zaměstnanosti, kvality ubytování, nebo růstu počtu podnikatelů v oblasti cestovního ruchu," vysvětluje .

Dohoda je na stole

Královéhradecký kraj spolu s Libereckým krajem sousedí na dvou velmi významných turistických územích – Českém ráji a Krkonoších. „Z toho důvodu existovala dohoda o spolupráci už z roku 2008. Nějak významně se ovšem nenaplňovala. Chceme tuto myšlenku spolupráce oživit, a proto jsme se domluvili na podpisu aktualizovaného Memoranda," říká náměstek hejtmana a radní pro oblast cestovního ruchu Otakar Ruml. Zástupci obou krajů se na tom finálně dohodli při společném jednání výborů pro regionální rozvoj ve Vrchlabí.

Cílem Memoranda je nejen zvýšení turistické návštěvnosti obou krajů, ale také zvýšení zaměstnanosti a růstu počtu podnikatelů v oblasti cestovního ruchu, zkvalitnění služeb i úrovně ubytování.

Infrastruktura

Memorandum se konkrétně zmiňuje o zlepšení turistické infrastruktury, zejména v rámci projektů Hřebenovka, Zlatá stezka Českého ráje nebo Krkonošská magistrála. Oba kraje také chtějí rozvíjet bezbariérovou turistiku, síť informačních center a podporovat regionální produkty. „Přistupujeme tak k problematice spolupráce v oblasti cestovního ruchu iniciativně. Očekával se nový zákon o cestovním ruchu, který byl však celý stažen a na novém se nepracuje," odůvodňuje náměstek Ruml potřebu Memoranda. „Před podpisem musí novou dohodu o spolupráci schválit zastupitelstva obou krajů," upozornila mluvčí Královéhradeckého kraje Martina Götzová.

(njt)