Vzduchem létaly sněhové koule, někteří odvážlivci si na mrazivou hromadu dokonce i lehli. Koulovačku v srpnu bude možné zažívat každý den, a to až do konce prázdnin.