Další důvod k radosti mají v nejvýchodnější obci Libereckého kraje. Obec uspěla se svou žádostí v operačním programu Životní prostředí. Díky podpoře z Evropské unie pořídí techniku i sběrné nádoby.

Projekt řeší realizaci sběru tříděného odpadu obce Čistá u Horek. Dosavadní praxe je taková, že si občané na úřadě vyzvednou zdarma pytle na plasty z domácností a na tetrapakové obaly. Po naplnění je musí dopravit na centrální sběrné místo mezi garážemi v centru vesnice. To odrazuje především starší lidi od třídění. Nově tříděnou složkou je od letoška také bioodpad.

„Vidíme, že do třídění se zapojují především mladší lidé, senioři argumentují problematickou dopravou odpadu na vzdálené místo. Toto jsme chtěli odstranit," říká k projektu Ladislav Jiřička, starosta Čisté u Horek. "Na jaře letošního roku jsme navázali spolupráci se zprostředkovatelskou firmou a společně jsme vytvořili projekt, který byl následně podán na Státní fond životního prostředí. Pak už jsme jen čekali na výsledek."

Poslední červencový den podepsal nový ministr životního prostředí schválení projektů a mezi nimi byl i ten čistecký. „Díky téměř milionové podpoře pořídíme automobil nosič kontejnerů, který bude pravidelně svážet pytle s tříděným odpadem na centrální sběrné místo, odkud je odveze nasmlouvaná odpadářská firma. K tomu navíc přibude od jara do podzimu svoz bio odpadu," přibližuje využití podpory starosta Čisté. „V rámci velkého projektu Jilemnicka svazku obcí je totiž likvidace bio odpadu u nás řešena přistavením velkoobjemového kontejneru, který bude technika svazku vyvážet na komunitní kompostárnu v sousední Bukovině. S dopravou především trávy a listí k tomuto kontejneru by měla nová obecní technika od příštího roku také pomoci."

Kromě nákupu techniky je součástí projektu také pořízení celkem jedenácti velkých sběrných nádob na sběr papíru a PET lahví a pěti zvonů na sběr skla. To rozšíří dosavadní počet nádob a dojde i ke vzniku nových hnízd pro sběr tříděného odpadu.

Přidá také obec

Celkové náklady na projekt činí milion čtyřicet osm tisíc korun. Z toho téměř devět set padesát tisíc pokryje dotační podpora.

„Zintenzivnění sběru odpadu předpokládáme už letos, ale ve větší míře by se mělo promítnout v roce příštím. Kdy se vše rozjede záleží na průběhu výběrového řízení, které v nejbližší době vypíšeme," uzavírá Jiřička.

(njt)