Tatobitské lípě se přezdívá tisíciletá, přestože je pravděpodobně o několik století mladší. Stala se nedílnou součástí Tatobit, i proto se objevuje na obecním znaku a vlajce. Místní kronikář vzpomíná, že již v době jeho mládí byla obezděná a do prostorné dutiny s lavičkou se dalo vejít schodištěm. V 50. letech se však při bouři odlomila polovina stromu a zbylo torzo, které místní řemeslník zpevnil obručemi. Odlomené zbytky stromu ležely několik let u domu pana Sedláka, až zcela ztrouchnivěly. Nikdo se je neodvážil spálit.

„Naše Tisíciletá lípa s sebou nese mnoho příběhů, básní, písní, byla o ní sepsána i divadelní hra. Každý rok pořádáme Slavnosti lípy a k 500. výročí obce sehrály místní děti také divadelní hru. Lípa je symbolem naší obce, ale také symbolem zodpovědnosti a vztahu místních obyvatel k historii a přírodě. I proto si velice vážím vítězství naší lípy v českém kole soutěže a věřím, že se neztratíme ani ve světě," říká starostka obce Lenka Malá.

Soutěž Evropský strom roku vznikla v roce 2011 v návaznosti na oblíbenou anketu Strom roku v ČR. Do finále evropské soutěže vždy postupují vítězové národních kol. Smyslem Evropského stromu roku je poukázat na zajímavé staré stromy jako na důležité přírodní i kulturní bohatství, kterého bychom si měli vážit a chránit jej.

Hlasovat v této evropské anketě může každý a to v období od 1. do 29. února na:
www. treeoftheyear.org
„Žádáme vás, podpořte naší Tisíciletou lípu k získání titulu Evropský strom roku. Je to vizitka nejen naší obce, ale i celé České republiky, jak si vážíme těchto starých a krásných stromů.Naše Tisíciletá lípa má mnoho příběhů, básní, písní, byla sepsána i divadelní hra „O naší lípě". Každý rok pořádáme Slavnosti lípy. Snažíme se i naší nastupující generaci uchovávat krásu naší lípy a tak i děti ve škole velice dobře znají Ticíciletou lípu," vyzývá veřejnost k hlasování starostka obce Lenka Malá.   (na)