A dostalo se jim tam opravdu vřelého přijetí. Na radnici je i s jejich učiteli uvítala starostka oblasti Západní Norfolk Carol Bower, která vyzvedla důležitost vzájemných kontaktů mezi oběma městy a seznámila Jičínské s historií svého města. Její zástupce Paul Edwards pak doprovodil skupinu do místního interaktivního muzea. Velmi přátelská atmosféra byla podtržena předáním symbolických dárků od města Jičína i školy.

Takové milé setkání bylo jen příjemným vrcholem celé úspěšné cesty, která vedla jezerní krajinou Lake District, do významných měst Yorku, Stratfordu nad Avonou, Harrogatu a nakonec i do Londýna.

Zajímavým zpestřením byla i návštěva střední školy Smithdon High v Hunstantonu, kde je paní starostka Bower i členkou školské rady, a mohla tedy setkání zprostředkovat. Bylo přínosné porovnat prostředí obou škol, vyučovací metody i předměty. Také tato část programu studijního zájezdu přispěla k vzájemnému poznání a znovuobnovení partnerských kontaktů.

Gymnazisté se z Británie vraceli nadšeni a plni nových zkušeností a zážitků z přírody i měst.