Správa KRNAP spolupracuje s Horskou farmou Hucul na Janově hoře, která koně správě pronajímá. „Úvahy o výkonu strážní služby na koních vzešly z dřívějšího sepětí horalů s koňmi. Je to další možnost, jak oslovit návštěvníky hor," uvedl ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. Strážci národního parku poprvé vyrazili do terénu na koních v roce 2012, celkem se jednalo o 11 výjezdů.