Problémy se zablokovanými pozemky jsou známé především Lázně Bělohrad na Jičínsku. Ty v těsném sousedství lázeňské části léta marně usilují o prodej dvouhektarové parcely k výstavbě sídliště 25 rodinných domů. K lokalitě už jsou navíc zavedené inženýrské sítě, odblokování pozemků by pomohlo i k vyřešení dopravního napojení lázeňského areálu. Na opačné straně města je zase v plánech zanesené koupaliště.

„Schválení restitucí je pro nás skvělou zprávou, ale není mi zatím úplně jasné, co všechno získá město a co zůstane církvi. Třeba právě lokalita pro výstavbu domků zcela jistě městu, je totiž na listu vlastnictví vedená jako městská, určitě nám připadnou i pozemky pod městskými sportovišti, ale zůstává tady řada dalších nejasných případů. Jsou to různé menší parcely, které jsou nyní ve správě Pozemkového fondu, a ty by tedy podle doposud zamýšlené logiky věci měly připadnout církvi. Jenže když jsem o tom mluvil s ministrem Besserem, ani on sám neznal odpověď," řekl starosta Lázní Bělohrad Pavel Šubr.

Uvítal ale naději na odblokování parcel pro výstavbu rodinných domů. Sice jsou oba pozemky v listu vlastnictví vedené jako města, ale do vyřešení restitucí s nimi nesmí nijak nakládat. Na části nyní zemědělci mají pole, na zbytku se jen seká tráva nebo tam v létě parkuje cirkus.

„Ani jsem to nečekal, že to sněmovnou tak hladce projde. Teď ještě doufat, aby to prezident nevetoval," dodal Šubr.

Uleví se například také Býšti na Pardubicku. Zdejší mateřská škola vybudovaná za minulého režimu stojí na bývalých církevních parcelách. Když to stát před deseti lety zjistil, od obce ji převzal a požaduje po ní nyní jedenáctitisícové nájemné. Za pouhý pozemek, budova je obce…

„Na dalším blokovaném pozemku nemůžeme ani vykopat kanalizaci. Ale sekat na něm trávu, to ano. Sice to není naše starost, ale přece si nenecháme zarůst střed obce kopřivami. Jenže zkuste Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) říct, že by se o tu louku měl starat sám," zlobí se starosta Býště Ladislav Mlateček.

A to je na tom Býšť ještě dobře. Starosta jedné – z pochopitelných důvodů nejmenované – vesnice se třese, kdy úředníci z ÚZSVM přijdou na to, že by mohli vybírat nájem na užívání pro církev blokovaného pozemku nejen za knihovnu, ale i za sousední základní školu. Zatím na to úředníci za stolem v Praze v papírech nepřišli…

Starostům bylo vesměs jedno, jakým způsobem stát otázku narovnání vztahů s církvemi dokončí. Šlo jim o jediné:  konečně to vyřešit, jakkoliv. Církve by tak měly od státu dostat zhruba polovinu nemovitostí, o které byly připraveny v komunistické éře, a finanční kompenzaci za nevydaný majetek.

Z diskuze našich poslanců a čtenářů

•  „Já se vrátím ke slovům písně: Za co, Pane Bože, za co trestáš prostý lid takovou vládou a takovými politiky. Jednu křivdu nahrazují jinou. Bohužel, to vůbec není o víře, ale jen o majetku, o penězích a o moci, prostě o mamonu… Vatikán byl od 1. ledna roku 2012 zařazen State Department USA na seznam států, kde hrozí praní špinavých peněz. Vatikánská banka IOR, v níž mohou skončit veškeré výnosy z případného prodeje majetku Vatikánu v České republice, protože nikde se nepíše, že církev nemůže okamžitě prodat, se zmítá přitom ve skandálech souvisejících s praním špinavých peněz."   Senátor Vladimír Dryml (dříve ČSSD, nyní SPOZ)
• „Církevní restituce jsou jeden velký tunel. Sama církev si vybrala, který majetek chce, sama si ho ocenila a jeho seznam ani způsob ocenění nikde není dostupný. Církev údajně ani nikdy majetek nevlastnila, jen ho spravovala. Majetek jí sebral už Josef II. "   Čtenář Honza, diskuze na www.denik.cz
• „Jistí rádobypravicoví politici i občané s neuvěřitelnou drzostí obhajují zlodějinu spáchanou komunisty zlodějinami spáchanými Josefem II. Když kradl jeden, může krást i druhý?"  Čtenář Hamish, diskuze na www.denik.cz
• „Tímto aktem se zcela jasně znovu otvírají české dějiny od doby roku 1620 až po dnešek a já se ptám, drahá vládo Nečase, Kalouska, Peake, Schwarzenberga a dalších kolaborantů: kdy hodláte za český národ bojovat a požadovat zaplacení válečných reparací od SRN a nebo jaké odškodnění nám zaplatí za 300 let poroby a zničených životů Rakousko nebo Svatý stolec ve Vatikánu?!" ⋌Čtenář Gadžov, z diskuze na www.denik.cz
• „Církev jsem v životě nepotřeboval a potřebovat nebudu! Nic jsem jim neukradl a nemám potřebu cokoli vracet! Ať žijí z příspěvku takzvaných věřících!"  Čtenář Dědek, z diskuze na webu www.denik.cz
• „Po dlouhé době konečně dobrá zpráva pro občany této země. Ale je potřeba dodat: To to trvalo. Zase jsme s odlukou církve od státu z postkomunistických zemí poslední."  Čtenář Veterán, z diskuze na www.denik.cz

Většina národa je proti vracení majetku

Zrada národa, obrovský tunel, kolaborace, nerespektování vůle občanů. Taková hodnocení se nesou větší části komentářů čtenářů Deníku k církevním restitucím. Nevoli potvrzují i výsledky sociologických průzkumů.

Podle renomované agentury CVVM souhlasí se schváleným majetkovým vyrovnáním státu s církvemi jen šestina veřejnosti. Občané se totiž neztotožňují se zamýšlenou podobou zákona. Skoro třetina lidí se domnívá, že zabavení církevního majetku v roce 1948 bylo spravedlivé a dokonce podle dvou ze tří Čechů je sporné, jestli církve majetek skutečně vlastnily. Dvě třetiny lidí si myslí, že už by se církvím nemělo vracet nic nad rámce toho, co už dostaly po roce 1989.

Od církve lidé očekávají jiné poslání. Katolíci se slovy hradeckého biskupa Jana Vokála brání: Naším cílem není hromadění zisku, ale zajištění církevního poslání. Podotkl navíc, že se uleví  státu, církve od něj budou odloučeny.