V severovýchodním výběžku Královéhradeckého kraje, na Broumovsku, tvoří kremace celých 98 procent.

„Pohřeb do hrobu se praktikuje asi ve dvou procentech ze všech pohřbů. Zájem o rozptyl je minimální. Za rok jich děláme  okolo čtyřiceti," informoval Tomáš Žid, majitel broumovské pohřební služby.

Trendem dnešní doby je pořádání levných pohřbů. Dražší a honosnější pohřeb je podle majitele pohřební služby v dnešní době vzácná výjimka.

Na Broumovsku prý nemají problém ani s volnými místy na hřbitovech. Jediné, čeho je na hřbitovech nedostatek, tak jsou podle Tomáše Žida hrobky.

S nedostatkem volných míst na pohřbívání se prý nepotýkají ani v bývalém okresním městě Náchodě. Jak se svěřila pracovnice Náchodského pohřebního ústavu, tak i v tady tvoří největší podíl kremace. Pohřbívání do hrobu je pomalu na ústupu.

Ani v největším městě regionu není zájem o pohřby ve vyšší cenové relaci. Velký a cenově náročnější pohřeb je i v Náchodě vzácností.

Stejné poznatky s pohřbíváním má i Pichova pohřební služba, která poskytuje své služby v několika městech a vesnicích náchodského regionu.

„Podle našich zkušeností  tvoří kremace asi tři čtvrtiny ze všech pohřbů. Do země se pohřbívá asi ve čtvrtině případů. Pohřbívání do hrobu se praktikuje převážně na vesnicích, ve městech převažuje zpopelnění. O rozptyl je zájem minimální. Letos se dělal pouze ve třech případech," uvedl Oldřich Pich.

Jak ještě doplnil, tak poslední dobou je největší zájem o levné pohřby.

„V poslední době je hodně využíván takzvaný 'tichý žeh'. Jedná se pouze o zpopelnění bez jakéhokoliv obřadu a rozloučení. Těchto případů je tak jedna čtvrtina ze všech kremací," vysvětlil Pich.

Zpopelňování mrtvých bez jakéhokoli obřadu prý nemá ve světě obdobu. Je otázkou, zda se jedná o přechodné období, či zda se tento trend rozšíří postupně i za hranice republiky.

Nedostatek míst k pohřbívání nezaznamenal ani Oldřich Pich. Po zdražení hrobových míst prý mnozí pozůstalí nechtějí toto místo posledního odpočinku nadále využívat.

Nejlevnější rakve by měly skončit

Praha - Skoro symbolicky - těsně před dušičkami  - stihla Sobotkova vláda schválit ostře sledovanou novelu zákona o pohřebnictví. Podle její předkladatelky, ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové (za ANO) zákon podstatně zpřísňuje podmínky podnikání v pohřebnictví. Část pohřebních služeb ale tvrdí, že zákon  měl být daleko tvrdší.

Co se tedy chystá?

Šlechtová v posledních měsících objela několik krematorií a provozovatelů pohřebních a hřbitovních služeb. Byla svědkem i největšího skandálu v Horažďovicích, kde se nebožtíci několik týdnů doslova váleli po zemi. Někteří v rakvích, někteří jen tak. Bez chlazení, bez tekoucí vody. Majiteli pohřební služby za to hrozí až dvouleté vězení.

I to je podle ní důvod ke zpřísnění. „Kdo chce dnes podnikat v pohřebnictví, může absolvovat pouze krátký rekvalifikační kurz, dostane certifikát bez závěrečné zkoušky, a to je vše," říká Šlechtová. Nově bude žádat praxi a teoretickou i praktickou zkoušku. „Musí například před komisí zvládnout pietní úpravu těla zemřelého a jeho ukládání do rakve," popsala ministryně. Zpřísnit se má používání papírových rakví, které mají být aspoň pětivrstvé a dostatečně velké, aby se nebožtíkům (jako nyní) nemusely lámat kosti. A vyšší mají být i pokuty za prohřešky. „Novela zákona o pohřebnictví posiluje posmrtná práva člověka, aby i s jeho ostatky bylo zacházeno slušně," říká ministryně. „Nevidíme třeba žádný rozumný důvod pro to, aby rodiče dětí, které zemřely ještě před porodem, nemohli požádat o vydání svého mrtvě narozeného dítěte a pietně ho pohřbít," dodává. Nově tak bude možné pohřbít i děti s porodní váhou nad 500 gramů.

Upraví se i tzv. sociální pohřby. Zařizovat je bude obec s rozšířenou působností. Jen za první půlrok 2016 už MMR obcím zaplatilo 750 sociálních pohřbů. Státní kasu to vyšlo na 4,7 milionu korun. (jak)

Mangl: Nový zákon nahraje šmejdům

Praha /ROZHOVOR/ - V tuzemském pohřebnictví patří Jaroslav Mangl mezi nejzkušenější odborníky v oboru. Profesi se věnuje desítky let a s podnikáním začínal už po revoluci, mimo jiného například obstarával i pohřeb prezidenta Václava Havla. V posledních letech se Mangl jako předseda Asociace soukromých pohřebních služeb ČR (ASPS ČR) hlavně angažuje v boji za zlepšení nelichotivého obrazu pohřebních služeb. Nový zákon, který v říjnu schválila vláda, je podle něj spíše promarněnou šancí.

Novela o pohřebnictví míří do parlamentu. Co vám v zákoně chybí?
Přes veškeré snahy odborné veřejnosti byl kontakt s Ministerstvem pro místní rozvoj velmi omezený. Jednoduše ministerstvo si udělalo svoji novelu zákona o pohřebnictví a z našich odborných požadavků nezapracovalo téměř nic. Pohřebnictví potřebuje stabilitu a bez dobrého, jasného a konkrétního zákona ji nikdy mít nebude. Novela nahrává nepoctivým pohřebním službám, jak my říkáme „šmejdům". Kryje špatně odvedenou práci a umožňuje mimo jiné okrádat objednavatele pohřbů a bude likvidační pro mnoho pohřebních služeb.

Proč likvidační? Počítáte i s nějakým dopadem na zákazníky?
Spočítali jsme, že může dojít až ke stoprocentnímu zdražení pohřbů. Proč je nasnadě, pohřební služby budou muset podle dikce vládní novely postavit dva prostory pro úpravu zemřelého a čekárnu, dvoje WC, jedno pro pracovníky pohřební služby a druhé pro návštěvníky, vzduchotechnika, topení, vybavení hygienického prostoru budou celkem  znamenat až dvoumilionovou investici.

Vy jste měli několik konkrétních požadavků na nový zákon, které to byly?
Ze stávajícího návrhu zákona mimo jiné vypadla povinnost mít dvě pohřební vozidla, která zabezpečí pozůstalým řádné smuteční rozloučení v případě, když jedno pohřební vozidlo bude najednou nepojízdné. Nepodařilo se prosadit, aby se lidské pozůstatky z místa úmrtí převážely pouze na nosítkách a v hygienických vacích, a ne v konečných rakvích. To měla být pojistka, aby některé pohřební služby neprodávaly pozůstalým již použité konečné rakve!

Zmiňujete používání rakví. Zákon ale detailněji stanoví podmínky pro vícevrstvé papírové rakve, což byl dosavadní nešvar.
Právně řečeno, už současný zákon připouští používání rakví na bázi papíru. V září letošního roku vydaly pohřební služby společné  memorandum, kde se shodly, až na jednoho účastníka, o nepoužívání papírových rakví. A proč? Protože papírové rakve, i když splňují technickou normu na zatížení víka (je neetické skládat rakve se zemřelým na sebe, tedy celou rakev položit na spodní rakev), v chladírnách, kde je vlhko, nabobtnají a těžko se manipuluje s víkem rakve. Jde potom velmi špatně zavřít a v neposlední řadě, když se poškodí voskový papír na dně papírové či kartonové rakve, dojde k rozmočení papíru či kartonu a  nebožtík po nějaké době může vypadnout spodkem rakve. Navíc nákupní ceny papírových rakví kopírují ceny dřevěných rakví a dle našeho zjištění jsou neekologické. Na výrobu jedné papírové rakve je potřeba 2700 litrů vody, 70 Kwh energie, chemické prostředky v papírnách, použití barev.

Kromě dvou aut se řešil i maximální počet převážených nebožtíků. Proč?
Požadavek na převoz maximálně 4 lidských pozůstatků v pohřebním vozidle si vynutila praxe, neboť některá krematoria provozují „pohřební turistiku". Mají nakoupené náklaďáky a lidské pozůstatky svážejí  od pohřebních služeb po celých Čechách, Moravě, Slezsku třeba po třiceti, někdy velmi nedůstojně neoblečené, rakve bez vík apod. Navíc objednatel pohřbu často netuší o „výletě" zesnulé osoby přes půl republiky do nějakého krematoria ke zpopelnění a můžeme jen spekulovat o jménu popela v urně z takovéhoto krematoria. Navíc by se do toho měl vložit místně příslušný finanční úřad, neboť se stává, že takováto pohřební služba účtuje objednateli pohřbu dopravu do krematoria a přitom ji neuskuteční a krematorium jí nic neúčtuje, což je podvod na zákazníka. Je samozřejmé, že cca 90 % takovýchto „pohřebních turistů" leží v papírové rakvi. Bohužel ministerská novela tuto činnost podporuje.

I v minulosti se hodně debatovalo o protežování některých pohřebních služeb ze strany nemocnic. Je situace lepší, či horší, než byla?
Zapomněl jste zmínit  domovy důchodců, léčebny dlouhodobě nemocných, církevní zařízení a jiná sociální zařízení. Tam všude bují úplatky od pohřebních služeb. Dá se říci, že situace je horší a ministerská novela tento šlendrián ještě více umožňuje. Musím připomenout těmto zařízením a jejich zaměstnancům, že vizitka pohřební služby předaná pozůstalým je porušením zákona s mastnou pokutou.

Existuje rada, jak poznat kvalitní pohřební službu?
Doporučujeme vybrat si pohřební službu vždy dle svého uvážení, nebo na doporučení přátel a známých. Nevyužívejte doporučení od zdravotnického personálu, který může být uplacený. Když si nebudete vědět rady, využijte naše stránky www.aspscr.cz, kde jsme začali uveřejňovat v sekci „úmrtí" prověřené pohřební služby. Do konce příštího roku by tam měly být všechny pohřební služby, které projeví zájem o zveřejnění a splní naše přísná kritéria.  Chtějte vždy na pohřební službě identifikaci zemřelého u obřadu (otevřít rakev), nebo máte právo na ukázku přímo v krematoriu, dle našich zkušeností je to snad to nejdůležitější. Dostane-li se vám informace rázu „babičku si nechte v paměti jako za živa", utíkejte od takové pohřební služby, i když bude pozlacená. A pozor, co je levné, může být ve výsledku drahé.   (zpd, jak)