Přestože počasí nebylo příznivé, neustále padal déšť, úderem 10. hodiny se zcela zaplnilo hřiště a paní učitelky z jičínských základních škol přišly s dětmi sportovat. Na děti čekalo 10 sportovních disciplín, které je natolik zaujaly, že některé absolvovaly vícekrát. Zkusily svou sílu při přetahování lanem, vytrvalost u běhu na čas, hbitost při skákání přes švihadlo nebo skákaní v pytli, svoji přesnost vyzkoušely při házení šipek na terč a hodu na cíl, soustředily se při hledání kuliček v písku a další…

Děti se s velkou chutí zapojily do nové disciplíny TCHOUKBALLU (oddíl Sokola) se kterou je  seznamoval bratr Štěpán Vele.

Aerobičky pod vedením Evy Šulcové a Páji Lachmanové  předvedly ukázky ze svého cvičení a zapojily i přítomné děti. Za odměnu si  mohly „vylovit!“ drobnou odměnu. Nakonec se ukázalo i sluníčko a tak všichni byli spokojeni.