Bartošovická speciální škola je jediným takovým zařízením v širším okolí a navštěvovat ji budou děti nejen z Královéhradeckého, ale i sousedního Pardubického kraje. Už nyní je v ní živo.

Stěhuje se nábytek a další vybavení, uklízí se, pulírují se okna a dodělávají se úpravy, do úterý musí být hotovo. Zkolaudováno bylo minulý týden a ředitelce Bronislavě Havlíkové spadl velký kámen ze srdce. Pandemie Covidu-19 znamenala obrovské zdržení pro dodávky materiálu i samotnou stavbu.

"Ve staré škole jsme měli k dispozici tři učebny, stísněnou ředitelnu se sborovnou dohromady a ve výdejně jídla jsme se střídali s mateřskou školou," popisuje původní podmínky ředitelka.

Do přípravného stupně Základní školy speciální Neratov mohou nastoupit děti už od pěti let. Povinná školní docházka je desetiletá. U těžších kombinací, kdy nesplní základy vzdělání se docházka může prodlužovat.

Velkou zátěž pak pro zaměstnance představovaly nikterak výjimečné delší výpadky proudu. Při nefungujícím přepravním zařízení způsobovaly značné problémy s přemísťováním postižených žáků. Zázemí totiž škola měla v prvním patře.

"Tady máme naprosto vyhovující velké bezbariérové prostory, kompletně přizpůsobené snad všem možným typům postižení, jak pro nevidomé, imobilní, tak pro lidi s poruchami autistického spektra. Tím, že je škola bezbariérová a přízemní, když nepůjde elektřina, nebudeme mít problém dopravit imobilní děti do tříd. Máme také prostornou šatnu a chodbu, kde nebudou potíže manipulovat s vozíky, kompletně bezbariérovou toaletu se sprchou, kde je zabudován stropní zvedák, což bude znamenat velké ulehčení pro zaměstnance. Toalet bez bariér je tu několik," vysvětluje Bronislava Havlíková.

Dává přitom nahlédnout také do prostorné ředitelny, čtyř prosvětlených učeben, místnosti školní družiny a herny, ukazuje rovněž výdejnu jídla, kanceláře a stimulační relaxační místnosti Snoezelen v prvním patře.

V případě potřeby sem vozíčkáře přepraví výtahová plošina a přístup je možný i z lávky ze svahu venku. A nechybí ani venkovní krytá učebna. "To, jak je škola postavená, přinese ulehčení práce pro personál a to nejlepší prostředí pro děti," pochvaluje si ředitelka.

Náklady na novou školu přesáhly 20 milionů korun a sehnat takové peníze nebylo lehké. Pomohl úvěr, nadace a dárci včetně kraje, který přispěl 5 miliony korun.

"Škola má široké pole působnosti, nevztahuje se jen na bezprostřední okolí Rokytnicka a Rychnovska, ale je to přeskrajová záležitost a sdružení Neratov a zdejší škola má velké zkušenosti s prací s hendikepovanými klienty. Chtěli jsme je podpořit, aby tato práce, která má smysl, mohla pokračovat, aby mohla být tato služba nabízena většímu počtu klientů a zároveň se zlepšily podmínky jak klientů, tak pracovníků školy," říká hejtman Jiří Štěpán.

Zbývá však dokončit některé úpravy u školy, a tak účet, kam lidé na ni mohou přispět, je otevřený stále.

"Pomoc kraje byla neskutečná. Nejsme státní škola, ale soukromá, stojí za námi sdružení Neratov, které nemá na to, aby mohlo zaplatit takovou stavbu. Pomáhaly nám různé nadace, uvítali jsme podporu od firem a měli jsme i hodně drobných dárců, rodiče pomáhali, jak jen mohli," poukazuje ředitelka školy.

Peníze od kraje podpořily i denní stacionář pro postižené, který se zabydluje v uvolněných prostorách v prvním patře staré školy.

"V této chvíli se už můžeme plně rozvíjet, navyšujeme kapacitu k 1. září z pěti na deset klientů. Poskytujeme služby napříč dvěma kraji - v Královéhradeckém i Pardubickém, zájem je. Jsme návaznou službou na speciální základní školy. Máme klienty od 18 let. Když dokončí povinnou základní docházku na speciální škole, kde mohou být až do 26 let - záleží na stupni hendikepu.

Mohou jít buď do denního stacionáře, navštěvovat sociálně terapeutické dílny nebo v ideálním případě v rámci sociálního podniku pracovat v chráněných dílnách. Ale to už není sociální služba. Tady budeme pečovat o ty, kteří budou v rámci chráněného bydlení nebo sociálního podniku nezařaditelní. Naše služba je odlehčením pro rodinu, klienty se tu budeme snažit připravit na co nejsamostatnější život, jak jim jen jejich možnosti dovolí," vysvětluje vedoucí Denního stacionáře Olga Horáková.

Denní stacionář v Bartošovicích nabídne takzvanou denní místnost, relaxační místnost a také cvičnou kuchyňku. "Ale představujeme si, že bude možné ji využít i pro zahradní práce, aby se klienti při pracovní terapii co nejvíce procvičili," dodává Olga Horáková.