Skladové haly nizozemské společnosti CTP, která vlastní v Česku síť obchodních parků, tu vznikají na ploše větší než 21 tisíc metrů čtverečních, mají nakročeno k získání stavebního povolení. To totiž dosud chybělo.

Rozhodnutí je nyní v rukou stavebního úřadu. „CTP dostála své prvotní povinnosti, a to doložit stavebnímu úřadu veškerá souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy, a to včetně odboru životního prostředí či odboru dopravy Magistrátu města Hradce Králové," potvrdil regionální ředitel CTP Tomáš Novotný. Dodal, že společnost doufá ve vydání dodatečného stavebního povolení v horizontu dalších měsíců.

Magistrát podklady vyhodnocuje ve dvou rovinách: jednak stavební úřad z pozice státní správy, ale také samotné město jako samospráva.

„Hradec Králové se přihlásil jako účastník řízení, takže materiály vyhodnocuje také úsek rozvoje města a v nejbližších dnech se k nim vyjádříme. Stavební odbor, který řízení vede, k věci samozřejmě také zaujme postoj. Nechci ale předjímat výsledek," vysvětlil Jindřich Vedlich, náměstek primátora.

Opoziční zastupitel Adam Záruba má ke stavbě jasný postoj: „Určitě by se stavba povolit neměla. Pokud si někdo rozestaví objekt načerno a dodatečně se mu dovolí ho dostavět, tak to by byl špatný příklad pro ostatní. Město by mělo být nekompromisní a nechat uvést místo do původního stavu," myslí si Záruba.

Hradec Králové Dělnici začali na stavbě pracovat loni v prosinci. Až do března, kdy město investorovi předalo výzvu k ukončení stavebních prací, se zde uskutečnily dvě kontrolní prohlídky, vydalo zákaz v pokračování stavby, uložilo firmě finanční pokutu a zahájilo řízení o odstranění stavby.

Společnost CTP, která obří haly staví, se brání, že vše až na stavební povolení bylo v pořádku. Podle nich je stavba v souladu s územní plánem a mají platné územní rozhodnutí i dokument s názvem EIA, což je vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

„Společnost CTP po výzvě stavebního úřadu zastavila stavební práce a zmiňované povolení je nutnou podmínkou pro obnovení stavebních prací a dokončení stavby, která přinese pro region více jak 180 pracovních míst. CTP vyjádřilo několikrát lítost nad situací, způsobenou nevhodným postupem," vysvětlil regionální ředitel CTP Tomáš Novotný.

Před stavbou zde také odborníci provedli rozsáhlý záchranný archeologický průzkum tak, aby nedošlo ke znehodnocení historických informací, které se na území nacházely.

Jednou ze součástí plánované výstavby je i podstatné vylepšení dopravního napojení vedlejší silnice na hlavní tah z Hradce Králové do Třebechovic pod Orebem. „Toto vylepšení dopravní situace je i v souladu s dlouhodobým plánem rozvoje města a bude realizováno na náklady CTP," dodal Novotný.

Na pokutách firma už zaplatila kolem dvou milionů korun. Město na investora také podalo trestní oznámení. Podle policie se o trestný čin ale nejednalo.

Proti černé stavbě se vzbouřili také obyvatelé hradeckých Svinar, kteří sepsali petici, jež halám vytýká hned několik bodů. Například to, že naruší místní ekosystém a zkomplikují plynulost dopravy. Petici podepsalo kolem 130 lidí, signatáři ji předali městu.