Náklady na zimní údržbu v krajíchúdaje za celou zimu (v tisících Kč)

Královéhradecký kraj:
2010/11: 182 405
2011/12: 189 256
2012/13: 186 000
2013/14: 69 060
2014/15: 129 400
2015/16: 160 000*

Pardubický kraj:
2010/11: 168 453
2011/12: 132 831
2012/13: 159 027
2013/14: 82 244
2014/15: 111 051
2015/16: 89 710

* odhad po započtení nákladů za dubnový úklid po zimě

Za celou zimu měli silničáři 91 posypových dní. Za prvních 20 lednových dnů spotřebovali 9x víc soli než za listopad a prosinec dohromady
(zdroj: Správy a údržby silnic obou krajů)

Hradečtí krajští silničáři za zimní údržbu, pluhování cest  a jejich posyp utratili včetně dubnového úklidu po zimě necelých 160 milionů korun, pardubičtí cestáři pak 89 milionů.

Rozpočty obou krajů však už dopředu počítaly po zkušenostech z minulých zim s jen o málo vyšší částkou, takže úspory nejsou velké. Pořizuje se například méně soli a inertních směsí.

Pro vozovky zatěžující střídání mrazivých cyklů také není v posledních letech tak časté a proces chátraní vozovek tedy postupuje pomaleji.  Uspořených několik milionů silničáři vynaložili na drobné opravy cest, na investice do strojního vybavení

„Jednalo se o opravy povrchů vozovek, a to dokonce i výspravy teplou asfaltovou směsí. Dále jsme provedli údržbu příkopů a krajnic, dopravního značení, silniční vegetace a nestavební údržbu mostů," uvedl šéf pardubických krajských silničářů Miroslav Němec.

Poslední pořádná zima, která silničáře řádně proškolila a hejtmanstvím provětrala rozpočty, byla na přelomu let 2005/2006. Ta vyšla hradecké cestáře na 250 milionů a pardubické na 190 milionů korun. Naopak nejlevnější byla zima 2013/14, kdy byly náklady o dvě třetiny nižší.

Letošní zimu bylo mírné počasí především v listopadu a prosinci, naopak nejvíc se silničáři zapotili kolem 24. ledna a v jižní části Pardubického kraje také 8. března.

Právě na Mezinárodní den žen spadlo místy až 35 centimetrů těžkého a mokrého sněhu, pod jehož tíhou popadané stromy na čas zatarasily například silnice z Trutnova do Krkonoš, na Chrudimsku byla uzavřená hlavní výpadovka na Žďár nad Sázavou nebo z Hlinska na Poličku.