Program začíná už dnes, kdy se sejdou nejprve současní i bývalí zaměstnanci čistecké školy. Po prohlídce budovy se přesunou do sokolovny, kde se k nim mohou přidat absolventi a společně strávit večer v družné zábavě. Program pro ně zajistí děti ze školy a školky, ale nebude chybět ani muzika k poslechu i tanci.

Hlavním sjezdovým dnem je sobota. „V devět hodin ráno otevřeme výstavy ve škole a na obecním úřadě, před kterým bude probíhat i trh s drobnostmi a věcmi vyrobenými čisteckými šikuly. V této době bude také otevřen kostel svatého Prokopa,"přibližuje program Kamila Stehlíková, předsedkyně kulturní komise a hlavní organizátor celé akce. „K tomu bude navíc možnost prohlédnout si výstavu zemědělské techniky a domácích samohybů za obecním úřadem, budou otevřeny i garáže hasičů a občerstvení najdou návštěvníci na tenisovém kurtu," dodala.

Sjezdem rodáků bude žít celá obec. Dokazuje to i otevření myslivecké chaty Bumbálky, kde si budou moci příchozí pochutnat na myslivecké kuchyni. Své brány v sobotu otevře také největší místní zaměstnavatel, firma Suchánek & Walraven,s.r.o.. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost podívat se do moderní haly s laserovou technologií i do prostor montáže nebo skladů. Továrna bude otevřena do tří hodin odpoledne a výstavy po obci pak ještě o hodinu déle. „Po Čisté nám mělo jezdit koňské spřežení, ale bohužel kočí měl autonehodu, a narychlo se nepodařilo sehnat náhradu, za což se omlouváme,"dodává hlavní organizátorka.

Zajímavostí v programu je slavnostní odhalení pamětní desky starodružiníku a rodáku z Čisté, Antonínu Vajsovi. To se uskuteční v 11 hodin před budovou školy.

Odpolední program je věnován klání Čistých na hřišti. Od jedné hodiny odpoledne se utkají smíšená družstva obcí Čistá z okresu Rakovník, Čistá u Litomyšle a Čistá u Horek. „Oslovili jsme všechny Čisté v republice, ale reagovaly pouze od Litomyšle a od Rakovníka,"přibližuje záměr Ladislav Jiřička, starosta Čisté u Horek. "Naši hasiči mají v těchto obcích přátelské vazby, tak bude určitě o zábavu postaráno," doplnil starosta. Komise pro sport připravila netradiční soutěže, kde na prvním místě bude smích a pobavení jak diváků, tak samotných soutěžících.

Od čtvrté hodiny odpolední se otevřou dveře místní sokolovny, kde o hodinu později začíná Galavečer ke sjezdu rodáků. V programu vystoupí děti ze školky a školy, následovat bude dějinný exkurz do historie obce. Prostor k vyjádření dostanou rodáci a divadelní spolek Floriánek secvičil estrádní program. Večer pak zakončí zábava s Čisteckým Příležitostným Divadelním Orchestrem.

V neděli program pokračuje výstavami ve škole a na obecním úřadě a v jedenáct hodin proběhne v kostelíku bohoslužba. Úderem poledne pak sjezdové aktivity skončí.
„Na přípravách aktivně pracovaly orgány obce, spolky, škola, ale i čistecké firmy a živnostníci. Všem bych chtěla poděkovat, stejně jako občanům, kteří nám zapůjčili exponáty a výrobky na výstavy," uzavírá Stehlíková.

(njt)