Včera ministerstvo školství a mládeže rozhodlo, že vyhoví tomuto verdiktu bez dalších podmínek. Tím bylo víceleté studium definitivně zachráněno. „Stanovení povoleného počtu žáků v oboru je v kompetenci krajského úřadu," uvedla Eva Vondráčková, vedoucí odboru správního ministerstva školství.

Spokojen je ředitel školy Petr Minář. Pokud by škola rozhodnutí nedostala do 31. ledna, bylo by nemožné letos vypsat na šestileté studium přijímací řízení. „Děkujeme všem, kteří nás v souvislosti se zachováním šestiletého studia i samostatnosti podporovali a podporují. Zvlášť jsme vděčni za nesmírné nasazení pana Jiřího Hlavatého, generálního ředitele Juta a.s., a členů Spolku přátel gymnázia, kteří v sérii jednání na místní i krajské úrovni zásadním způsobem přispěli k tomuto vývoji," uvedl Minář.

Jiří Hlavatý také byl iniciátorem sbírky mezi místními podnikateli. „Gymnázium by se mělo zaměřit na výuku jazyků, protože s jejich znalostmi budou mít absolventi šanci se prosadit," vysvětlil Hlavatý a doplnil, že na takových staví Juta svůj úspěch. A gymnázium se už na tuto specializaci připravuje. „Chceme ji otevřít v příštím školním roce," prozradil Minář.

Radost mají i studenti, kteří udržení víceletého studia podpořili například peticí. „Zachování šestiletého studia shledávám jako výbornou zprávu nejen pro gymnázium, ale i pro budoucí studenty, kteří tak mají možnost pro všeobecné vzdělání a přípravu na vysokou školu. Zároveň apeluji na vedení základních škol, aby prohloubila osvětu svých žáků o možnostech dalšího studijního postupu, neboť to je velmi důležitá část jejich života," uvedl jeden ze studentů, Kryštof Havelka. Sám také navštěvuje šestileté studium.

Rozhodnutí vítá také vedení města. „Jsme rádi, že šestileté studium na gymnáziu zůstává. Naplnilo se tak naše stanovisko k tomuto problému. Teď bude záležet na tom, zda se podaří naplnit i v dalších letech třídy," řekl místostarosta Dušan Kubica. Připomněl, že v loňském roce město investovalo více než jeden a půl milionu do rekonstrukce budovy. „Pokud bude mít vedení gymnázia zájem, určitě se budeme snažit škole pomoci," dodal místostarosta Kubica.

Právě otázka naplněnosti tříd je tím, co trápí i řadu příznivců gymnázia. Ve facebookové skupině Zachraňme gymnázium patří propagace školy a shánění budoucích studentů šestiletého studia mezi nejvíce diskutované. „Zachování šestiletého studia je sice úžasná zpráva, ale do budoucna můžeme počítat s tím, že nebude-li na gymnáziu dostatek žáků, tak se podobné téma na motivy zrušení tříd může objevit znovu. Jediným způsobem, jak tomu zabránit, je zajistit trvalý dostatek žáků," uvedl tu například jeden ze studentů.

Řešení vidí velká skupina diskutujících v tom, aby o výhodách šestiletého studia přesvědčovali školáky sami studenti. Ti mohou nejlépe vysvětlit, co je ve škole baví a čím je zdejší výuka přínosem. Letos už na místní základní školy studenti vyrazili.

Jak zaznělo na jednáních o další budoucnosti gymnázia, měla by se škola zaměřit také na oslovení studentů z jiných měst a obcí. Nábor studentů tak bude jednou z priorit gymnázia. Kraj totiž s dalšími zásahy do školské sítě počítá.

„Je nezbytné ji nadále přizpůsobovat pokračujícímu poklesu počtu žáků, vycházejících z devátých ročníků základních škol. Kvůli úbytku žáků se během posledních čtyř let v kraji již některé školy slučovaly a vzhledem k očekávanému vývoji je nutné v tomto trendu pokračovat," komentovala trend krajská radní pro školství Táňa Šormová