Zásady zimní údržby na blížící se období schválila rada města. Oproti minulému roku došlo k drobným úpravám a rozšíření, jež mají vést ke zlepšení služeb.Koncepce v prvé řadě počítá s údržbou naprosté většiny ulic, dále údržbou všech chodníků v centru města a údržbou vždy alespoň jednoho chodníku v lokalitách Kruha a Nad Špejcharem.

„Součástí schváleného plánu je i seznam ulic a chodníků, které v zimě nejsou udržovány. Po zkušenostech z minulých let budou v těchto ulicích přednostně udržovány vozovky, pokud možno v plné šíři na úkor chodníků, jejichž údržba bývá v zimních měsících bez odvozu sněhu z ulic náročná a to jak technicky, časově i finančně," říká místostarostka Lena Mlejnková.

Plán zimní údržby bude zveřejněn na internetových stránkách města a jednotlivé úseky v zimě neudržovaných ulic a chodníků budou označeny informačními cedulemi. Zimní údržbu budou zajišťovat tak jako každoročně Technické služby Semily za pomoci několika soukromých podnikatelů (čtyřkolka, traktor a podobně.

„V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zimní údržby se mohou lidé obracet přímo na ředitele TSM Luboše Mládka," dodává Mlejnková.

Tak jako v minulých letech budou nasazení techniky následně doplňovat pracovníci vykonávající veřejnou službu a veřejně prospěšné práce, kteří budou po průjezdu techniky ručně vyhazovat přechody pro chodce, schodiště v ulici Horákova a Nyčova, okolí sběrných míst na komunální odpad a podobně. K drobnému rozšíření údržby dojde i v lokalitě Nad Školami po dokončení výstavby chodníku a na Cimbále.