Společnost každoročně nabízí i samosběr. První se uskutečnil ve středu 5. června, další se uskuteční v sobotu 8.června od 7 do 12 hodin. Cena 80Kč/kg. Společnost zákazníky upozorňuje, že letošní úroda je kvůli jarním mrazů malá.