Stát už se nějaký čas snaží umístit co největší počet opuštěných a týraných dětí do náhradní rodinné péče. Usiluje o omezení dětských domovů a kojeneckých ústavů po celé České republice. Ústavy momentálně pečují asi o 9 000 dětí.

Jenže, s pěstouny je to bída. Náhradní rodiče (pěstouni) jsou nedostatkovým zbožím. Ne, že by se nehlásili, ale značná část žadatelů nesplní podmínky pro zařazení do programu. Opatrnost je jistě na místě. Děti se nesmějí stát byznysem pro ty, kteří by se jich ujali jen kvůli finanční odměně.

Žadatelů přibývá, ale…

Liberecký krajský úřad přijal v roce 2013 přes osmdesát žádostí o zařazení do evidence osvojitelů, pěstounů a pěstounů na přechodnou dobu. O rok dříve to bylo 48 žádostí. Počty zájemců tedy stoupají.

„Po přijetí žádostí musí krajský úřad provést odborné posouzení žadatelů (psychologické a zdravotní posouzení, příprava k přijetí dítěte do rodiny). V tuto chvíli nemůžeme vyhodnotit, kolik žadatelů bude do evidence zařazeno, protože řízení ještě probíhají. Odborné posouzení žadatelů trvá přibližně rok," informovala Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí z Krajského úřadu v Liberci.

Praxe je podle Šebkové taková, že pětina žadatelů vypadne, a to většinou na vlastní žádost pro náročnost odborného posouzení, které udává zákon. „K dnešnímu dni máme v evidenci 6 pěstounů na přechodnou dobu, nyní v lednu končí přípravu 7 žadatelů a o jejich zařazení bude vydáváno rozhodnutí během února 2014 a poté bude zahájena příprava další skupiny," doplnila Šebková.

Kampaň

Nedostatek pěstounů vyburcoval stát ke spuštění náborové kampaně – Právo na dětství. „Podstatou je hledání nových rodin pro děti, které z různých důvodů nemohou vyrůstat u biologických rodičů. Přitom je ale důležité, aby s nimi mohly nadále zůstat v kontaktu. Vycházíme ze základní zásady, že pěstounství je forma náhradní rodinné péče, která má mít přednost před ústavní výchovou," řekl ministr práce a sociálních věcí v demisi František Koníček.

Do kampaně se zapojuje nejen stát, ale i samotné kraje. „Osvětu v této oblasti vykonávají i příslušní odborní zaměstnanci odboru sociálních věcí Libereckého kraje. Například objasňují terminologii pracovníkům pracovních úřadů, kteří mají na starosti vyplácení dávek pěstounské péče a pracovníkům úseku zaměstnanosti, kteří nezaměstnaným dávají informace o tomto druhu zaměstnání," uzavřela Jolana Šebková.

Co je pěstounství

Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče. Mohou do ní být svěřovány děti, jejichž výchova u rodičů není dlouhodobě, nebo krátkodobě zajištěna. Pěstounská péče je státem garantovaná forma náhradní rodinné péče, která zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte a přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali. Dítě může být svěřeno do pěstounské péče fyzické osobě nebo do společné pěstounské péče manželů. Jedním z principů je zachování kontaktů s biologickou rodinou.