Zpracovatel Josef Mikšovský z firmy SPF Group koncem týdne ve Vrchlabí připomněl, co už je hotovo. „Strategie má dokončenou analytickou část, další, návrhovou, obsahující názory mnoha lidí, právě tvoříme, a čeká nás zpracování návrhu, jak dále se strategií po jejím dokončení pracovat," informoval Josef Mikšovský.

Krkonoše jedinečné navenek, přátelské uvnitř. To je motto strategie, která stojí na pěti základních pilířích: 1. Dobře spravovaný region, 2. Vybavený region, 3. Zelený region, 4. Tvůrčí region, 5. Turistický region.

Pěti problémovými okruhy, které strategie obsahuje, se zabývaly pracovní skupiny. „Jejich členové byli vybráni na základě odborností a profesních zaměření. Byli to komunikativní lidé, kteří znají problematiku a jsou schopni a ochotni přemýšlet nad přidanou hodnotou regionu," upozornil manažer svazku Krkonoše Josef Nosek.

K tématu Ekonomika a lidské zdroje byli delegováni zástupci výrobních podniků se sídlem v regionu, ředitelé hospodářských komor, pedagogičtí pracovníci základních a středních škol. V oblasti Sociální soudržnosti a veřejné služby byli mezi konzultanty resortní zástupci krajských úřadů, pečovatelských domů, domovů důchodců, nadací, charity, ale například i zástupci lékařských zařízení a nemocnic.

Pomáhají ochranáři

Tématem Cestovní ruch se zabývali podnikatelé ve službách, zástupci svazků a sdružení pro cestovní ruch, Správy KRNAP, hospodářské komory obou krajů. Životní prostředí a přírodní zdroje uchopili ochranáři hor, zástupci krajských úřadů, agrární komory, ale třeba i architekti.

Z hlediska tématu Doprava a dopravní dostupnost je pro horský region nejdůležitější dobudování komunikací D11/S3. Proto mezi účastníky jednání byli pozvání zástupci krajských úřadů, Ředitelství silnic a dálnic, hospodářských komor a dalších organizací, zabývající se komunikacemi.

„Všechna získaná data do strategie získáváme od široké masy lidí, kteří se do přípravných konzultací zapojili. Jsou to názory zpracované a posbírané od více než stovky osobností regionu. Cílem je hotový dokument poskytnout oběma krajům jako základní pilíř politiky dalšího rozvoje Krkonoš," upozornil Jan Sobotka, předseda Svazku Krkonoše a vrchlabský starosta. „Je zbytečné, aby materiály, které jsou nutné pro čerpání peněz z Evropské unie dalšího rozpočtového období, vznikaly duplicitně. Proto chceme, aby se s naší strategií počítalo a byla zakomponována do materiálů obou krajů," dodal.

Váhu dal těmto slovům i ředitel Odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstva místního rozvoje ČR Josef Postránecký: „V současné době přichází v republice čas finalizace strategií regionálního rozvoje. Tyto dokumenty se vzájemně nevylučují, naopak shodují. Budou navíc jednou z mnoha podmínek, které musí Česká republika splnit, aby získala v příštím období možnost využívat finanční prostředky EU. Je dobře, že v Krkonoších v předstihu na takovém dokumentu společně už pracují."

(jm, dp)