„Důvodem je oprava Krkonošského mostu 14-070, která zatím potrvá do konce listopadu a pokračovat bude v roce příštím. Objízdná trasa vede přes místní část Horní Staré Město, ulicemi Vlčická, Horská a Rýchorská. Trasa je ale omezena pro vozidla do výšky 4,6 metru," uvádí webový portál Ředitelství silnic a dálnic. Vyšší nákladní automobily jezdí obousměrně po trase Trutnov Chotěvice Hostinné Rudník Mladé Buky.

Stejná situace tu nastala již vloni, kdy procházel rekonstrukcí sousední most 14-069. Nejprve práce za provozu, pak úplné uzavření. „Přestože stavba vypadá neporušeně, je v havarijním stavu. Dochází k zatékání a průsaku vody a solí do kanálků a do kotevních oblastí přepínací výztuže nosné konstrukce, což by v případě oddalování opravy vedlo k nevratným změnám v únosnosti mostu a v budoucnu k velmi nákladné výměně celé nosné konstrukce," uvedla Nina Ledvinová, tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu zakázky na 45,5 milionu korun, po výběrovém řízení ale společnost Porr rekonstrukci provede za 21 milionů. Ve stručném popisu zakázky se hovoří o zvedání polí, opravě ložiskových bloků a DMZ i sanaci spodní stavby osmipolového mostu.

Řidiči proto musí být trpěliví. A obezřetní. Na dvou místech objížďky totiž došlo ke změně přednosti v jízdě a zejména v ranní a odpolední špičce není k nehodě daleko. „Nadšený z toho nejsem, ale nic s tím nenadělám. Mohli to však udělat vloni všechno najednou, a ne to takhle dělit. Obtěžuje to řidiče i lidi, kteří bydlí na objízdné trase," říká Štěpán Hetflejš, který tudy jezdí do zaměstnání.

Kde ještě narazíte na dopravní omezení

Janské Lázně III/2961 rekonstrukce 385 metrů dlouhého úseku u dolní stanice lanové dráhy. Do 22. září.

Zlatá Olešnice I/16 částečná uzavírka komunikace mezi Trutnovem a hraničním přechodem Královec. Provoz řízen semafory. Do 31. října.

Trutnov, Adamov I/14 částečná uzavírka, oprava opěrné zdi, provoz řízen semafory. Do 30. září.

Suchovršice I/14 částečná uzavírka, oprava opěrné zdi, provoz řízen semafory. Do 15. září.

Dvůr Králové II/299 úplná uzavírka ulice Hradecká od křižovatky se Zborovskou ke křižovatce K Rybníkům. Do 6. října.