"Poskytujeme jim zdravotní péči v celém spektru, od standardních lůžek, přes jednotku intenzivní péče až po vysoce specializovanou péči na oddělení ARO. Činnost všech ostatních oddělení nemocnice je samozřejmě zachována pro akutní a neodkladnou péči, musíme však respektovat nařízení vlády o odložení všech plánovaných výkonů. Pandemie má bohužel určitou negativní setrvačnost zejména v segmentu těžších případů, zlepšení situace zatím spíše jenom očekáváme," uvedl v rozhovoru pro Deník ředitel nemocnice Luboš Mottl.

Za zdmi nemocnice to tedy asi zatím nevypadá, že by pandemie polevovala? Jak to vidíte na místě samotném, jak náročná je pro personál péče o covidové pacienty?
Naši zdravotníci někdy musí obětovat svůj vlastní osobní život, aby mohli pomoci druhým, jejich práce náročná, vysilující a na hranici možností. Je obdivuhodné, jak se zdravotníci nemocnice semkli a skvěle spolupracují. Zaslouží vděčnost a respekt. Toto si zaslouží i všichni ti, kteří nemocnici v této nelehké době podporují, ať jsou to jednotlivci, podnikatelé, zájmová sdružení, města a obce, Zdravotní nadační fond Města Rychnov nad Kněžnou.

Koronavirus se bohužel nevyhýbá ani zdravotníkům, jak moc v tomto ohledu byla zasažena rychnovská nemocnice?
Nakažení zdravotníci jsou obecně největším limitem pro péči o nemocné s covidem-19. Nejsme v tom samozřejmě výjimkou. Velmi nám v tom pomáhá Královéhradecký kraj, který podpořil nasazení příslušníků Armády ČR. Je třeba dále poděkovat všem studentům, medikům a ostatním dobrovolníkům. Bez nich by to nešlo.

K hlavním tématům posledních týdnů patří očkování. Jak pokračuje a bude rychnovská nemocnice sloužit jako očkovací centrum i pro veřejnost? Nebo poskytne pouze zdravotníky?
Nemocnice otevřela vlastní očkovací centrum, které je registrováno Ministerstvem zdravotnictví. Očkování jsme zahájili 8. ledna 2021 v souladu s vládní metodikou očkování. V průběhu měsíce ledna až března bychom dle této metodiky měli proočkovat zaměstnance nemocnice a ostatní širokou zdravotnickou veřejnost naší spádové oblasti. Souběžně s tím pak seniory v domovech důchodců a sociální péče včetně jejich personálu, tedy ty nezranitelnější, a postupným rozšiřováním očkovacích kapacit se budeme snažit postupně vyjít maximálně vstříc všem seniorům nad 80 let. Od dubna je pak plánováno ve spolupráci s městem Rychnov nad Kněžnou otevření vysokokapacitního očkovacího centra. V současné době intenzivně diskutujeme vhodné prostory pro tento účel.

Pozn. redakce: V Rychnově nad Kněžnou by očkovací centrum pro veřejnost mělo vzniknout ve Společenském centru, kraj tu počítá se 4 až 6 očkovacími týmy. Měsíčně by zde měly provést 14 400 vakcinací.